Zagovor magisterskega dela:
Študijski program 2. stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi:
- 21.10.2016 ob 8:15 v predavalnici 4 - Gregor Kukovič.

- 21.10.2016 ob 9:15 v predavalnici 4 - Kristina Urbanč.
Magistrska dela sta do zagovora na vpogled v referatu fakultete.