Zagovor magisterskega dela:
Študijski program 2. stopnje Kmetijstvo:
22.9.2016 ob 9:00 v predavalnici 5 _Barbara Slavinec