Zagovor znanstvenega magisterija:

9.9.2016 v predavalnici Auditorium Magnum ob 8:00 - Matjaž Sagadin

Zagovor magistrskega dela je javen.
Magistrska naloga je do zagovora na vpogled v referatu FKBV