Senat FKBV sprejme sklep, da je potrebno za zaključek študija po starih podiplomskih študijskih programih (znanstven magisterij) spiralno vezane izvode magistrskih del oddati najkasneje do 15. 7. 2016 in zagovor opraviti najkasneje do 30. 9. 2016.
Rok 15. 7. 2016 je dokončen in ga ni mogoče podaljševati.