»Predavanja iz predmeta POLITIKA RAZVOJA PODEŽELJA (program VARNOST HRANE V PREHRAMBENI VERIGI) pri prof. dr. Andreji Borec bodo v sredo 16.12.2015 in v četrtek 17.12.2015 od 9.00 do 12.00.«