Srečanje v zvezi s pripravo seminarja pri predmetu
Projektno planiranje in mgt. kakovosti bo v torek, 24.3.2015 ob 9.00 na vili.
prof. dr. Karmen Pažek