Razpis zagovora magistrske naloge Aleksandra Kranjc