Predavanja pri predmetu Projektno planiranje in mgt. kakovosti bodo v torek, 10.3.2015 ob 9.00 na vili.
prof. dr. Karmen Pažek