Študente 1. letnika Varnost hrane v prehrambeni verigi obveščam, da je pri predavanjih statističnega načrtovanja eksperimentov in modeliranja zaželeno, če imajo s seboj prenosni računalnik in program Ms Excel.
Livija Tušar