V ponedeljek 19.1.2015, odpadejo vaje pri predmetu Kemijski in okoljski faktorji tveganja. Nadomestili jih bomo v torek 20.1.2015 po ogledu NLZOH, Prvomajska 1, Maribor.

Prof. dr.  Sonja Šostar Turk