Rezultati pisnih izpitov z dne 12. 9. 2019, doc. dr. Anastazija Gselman