Izredni termin zagovora diplomskega dela

Program Živinoreja:
- 20. 3. 2019 ob 11.30 v predavalnici 2 – Nataša Medved.