OBVESTILO – KEMIJA
Kolokvij bo v ponedeljek, 18.3. ob 9 uri v predavalnici 4.
J. Kristl