SKLEP o razpisu volitev predstavnikov študentov v Akademski zbor Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru