Prispele so študenteks izkaznice, za dodiplomske študente, ki ste se vpisali v drugem roku in za študente vpisane na študijske programe 2. stopnje.
Študentske dvignete v referatu fakultete ob predložitvi kartončka, ki ste ga dobili ob vpisu.