SKLEP o razpisu volitev v Študentske svete članic UM