Obvestilo za sistemtske zdrav. preglede študentov 2018/2019, Janko Muzek