Zagovor diplomskega dela:
Študijski program 1. stopnje Management v agroživilstvu in razvoj podeželja
- 7.6.2017 ob 10:00 v predavalnici v Rakičanu - Valentina Puhan