Zagovori diplomskih del:
Študijski program 1. stopnje Management v agroživilstvu in razvoj podeželja:
26.9.2016 ob 9:30 v Rakičanu _ Mitja Pörš