Razpis izrednega termina za zagovor diplomskih del v sredo, 20. 7. 2016
Prostor / pred.: Ura: Študent:                                      Študijski program:
Rakičan            10:00 MAŠA KEČEK POTOČNIK Management v agroživilstvu in razvoj podeželja
Rakičan            10:30 MIRAN RENGEO                  Management v agroživilstvu in razvoj podeželja
Rakičan            11:00 MIHAELA ŽIBREK               Management v agroživilstvu in razvoj podeželja