REZULTATI IZPITOV Z DNE 3.2.2016 PRI prof. dr. Andreji Borec
KRAJINSKA EKOLOGIJA

ŠTEVILKA INDEKSA 51062186
OCENA IZPITA Neg.
OCENA SEMINARSKE NALOGE 9
SKUPNA OCENA Neg.

Pripravil: Dr. Jernej Prišenk