REZULTATI IZPITOV Z DNE 10.9.2015 PRI prof. dr. Andreji Borec