REZULTATI IZPITOV Z DNE 16.6.2015 PRI prof. dr. Andreji Borec - Rakičan