Razpis kolokvijev
Kolokviji bodo v ponedeljek, 1. 6, ob 8 15.
Za opravljanje kolokvija se je potrebno vpisati na prijavni list na oglasni deski Katedre za ekološko kmetovanje, poljščine, vrtnine in okrasne rastline do 29.5. 2015.
mag. Manfred Jakop