V petek, 3. 4. 2015 s pričetkom ob 8.15, imamo prve vaje iz statistike. Za lažje delo obvezno prinesite s seboj kalkulator, natisnjene obrazce za statistiko (vir: spletna učilnica Moodle) in natistnjene 1. vaje iz statistike (vir: spletna učilnica Moodle).

asist. Vilma Šuštar