Kolokvij pri predmetu Pedologija, ki je napovedan v petek, 6.2.2015 v Rakičanu, odpade.

Naslednji datum kolokvija bo objavljen naknadno (po dogovoru s študenti).

 M. Muršec