Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

avrelija_cencicPREDSTAVITEV DELA IN ŽIVLJENJA POKOJNE red. prof. dr. Avrelije Cencič

Bogata ustvarjalna življenjska pot  prof. Avrelije Cencič se je pričela 19.10.1964. Njen prvi stik z Univerzo v Mariboru je bil pričetek študija na Pedagoški fakulteti, kjer je leta 1991 uspešno diplomirala.  Po diplomi se je v polni meri posvetila znanosti in raziskovanju. Leta 2000 je pridobila doktorat znanosti. Doktorski študij, izvajan v sodelovanju med Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani in priznano Univerzo v Parizu jo je zapisal Biokemiji, Molekularni biologiji in sorodnim znanostim.

 

Od leta 1993, ko je prišla na Fakulteto za kmetijstvo, pa do sedaj, je bila zaposlena na Univerzi v Mariboru. Od izvolitve v naziv docent je vodila Katedro za biologijo, mikrobiologijo, molekularno biologijo in biotehnologijo na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. V letih 2003 in 2004 se je preko dela prof. Avrelije  Cencič razvilo tesno sodelovanje med FKBV in MF UM, ki se je pripeljalo do vzpostavitve zelo uspešnega raziskovalnega tima na področju biokemije in do ustvarjanja interdisciplinarnega študijskega programa druge stopnje – »Varna hrana«.   Profesorica Avrelija Cencič je bila eden pomembnih stebrov izhodiščnega profesorskega zbora ob ustanovitvi MF UM. Zgoraj omenjena katedra je bila tudi osnovni zametek današnjih najsodobnejših  laboratorijev za biokemijo, genetiko, biotehnologijo in molekularno biologijo, v stavbi na Magdalenskem trgu, na katere je ponosna celotna UM. Bila je gonilna sila  pri načrtovanju in tudi pri vzpostavitvi Laboratorijskega centra UM.  Leta 2005 je na MF  postala  predstojnica Katedre za biokemijo in nutricistiko.

31. januarja 2012 je bila na Univerzi v Mariboru izvoljena v naziv redne profesorice za predmetno področje ''Biokemija''.

Avrelija Cencič  je bila najbolj produktiven znanstvenik in pedagog, kar smo jih imeli na naši fakulteti. Bila je izjemo delavna in stroga, tako  do sebe,  kot do drugih. Enako disciplino in delavnost je pričakovala tudi od sodelavcev.

Njena bibliografija je obsežna in obsega 45 izvirnih in 11 preglednih znanstvenih del. Celotna bibliografija pa obsega 453 enot. Za področje, na katerem je delovala, je objavljala v revijah z najvišjimi IMPACT faktorji. Vsled navedenega je v letošnjem letu prejela Priznanje za najuspešnejšo raziskovalko fakultete. Ustvarjala je nova vrhunska znanstvena znanja, kar dokazuje tudi 425 citatov njenih del v priznanih mednarodnih revijah.

Prof. dr. Avrelija Cencič je bila vodja Programske skupine z naslovom: ''Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja''. Ta programska skupina je pomembna vez med FKBV in MF UM.

V zadnjih letih je bila vpeta v 14 mednarodnih, 5 nacionalnih in 10 drugih projektov ter 7 projektov z industrijo. Njena katedra je bila vključena v shemo ''Health protection agency – Food EQA in microbial analysis of food.'' Prav tako ji je bil leta 2009 podeljen patent z naslovom: ''Kompozitni dietetični mlečni napitek in postopek za proizvodnjo kompozitnega dietetičnega mlečnega napitka z reduciranim nivojem sečne kisline in purina''.

S seznamom projektov, ki jih je vodila ali sodelovala v njih je dokazala, da je bila sposobna ne samo nosilstva projektov in vodenja raziskovalne skupine, temveč tudi mednarodne vključenosti in sposobnosti dela z različnimi raziskovalnimi skupinami s področja biokemije, biotehnologije, mikrobiologije in biologije. Dokazala je, da je njeno znanstvenoraziskovalno delo kakovostno, sodobno in znanstveno relevantno z mednarodno odmevnostjo.

S članstvom v šestih uredniških odborih revij je dodatno potrdila prepoznavnost svojega znanstveno raziskovalnega dela in znanja.

Bila je članica Nacionalne komisije za gensko spremenjene organizme in zunanja svetovalka pri projektu ERA-ARD. Prav tako je bila članica Slovenskega društva mikrobiologov in njegovega častnega razsodišča, Zveze evropskih mikrobioloških združenj, Mednarodne zveze za raziskovanje interferonov in citokinov (ISICR), Ameriškega združenja za napredek znanosti (AAAS) in Evropskega združenja za biotehnologijo (EFB). Prav tako je bila članica ekspertne skupine EUROSTARS-EUREKA, ekspertinja Evropske organizacije za varno hrano (EFSA) in ekspertinja projektov COST. Kot gostujoča učiteljica je predavala na številnih partnerskih ustanovah v Evropi, na domačih in tujih konferencah. Za svoje uspešno raziskovalno delo je leta 2008 prejela najvišje priznanje Republike Francije, in sicer ''Viteški red akademskih palm«, ki jo podeljuje Republika Francija za raziskovalno uspešnost v svetovnem merilu. Leta 2011 je prejeli prvo nagrado v državi, poimenovano »Jabolko kakovosti«  v kategoriji Erasmus intenzivni programi za program »Traditional food in combating foodborne pathogenes (Tradicionalna hrana v boju proti patogenom v prehrambni verigi)«.

Prof. dr. Avrelija Cencič je imela bogate pedagoške izkušnje. Bila je nosilka številnih predmetov na različnih stopnjah študija. Pripravila je študijski program II. stopnje z imenom Varnost hrane v prehrambeni verigi, ki je edini tovrstni študijski program v Sloveniji. Bila je nosilka oz. predstojnica omenjenega študijskega programa, ki je po vpisu sodeč za študente eden najbolj zanimivih študijskih programov II. stopnje na FKBV. Bila je mentorica oz. somentorica pri 11 diplomskih nalogah, 5 študentskih raziskovalnih nalogah, mentorica pri 6 magistrskih nalogah na FKBV in mentorica oz. somentorica pri petih znanstvenih magisterijih v tujini, in mentorica oz. somentorica pri 6 zaključenih doktoratih.

Prof. Avrelija Cencič  je ustvarila povezovalne mostove  med večimi fakultetami znotraj UM, med UM in Univerzo v Ljubljani ter številne vezi v svetovnem merilu, saj ji je uspelo navezati projektno sodelovanje s skandinavskimi državami, z državami  severne in južne Amerike, z Južno Afriko,  Indijo in številnimi drugimi državami. Ustvarjene mostove doma in v tujini bo potrebno vzdrževati z veliko odgovornostjo in predanostjo,  saj so pomembni za nadaljnji razvoj  FKBV in MF.

Dragocenost oseb navadno v polni meri dojamemo šele ob njihovi izgubi. Predčasno slovo pomeni veliko izgubo za FKBV, MF in celotno  UM, ne samo po kadrovski,  temveč tudi po človeški plati.  Tolažimo se lahko s tem, da je svoje znanje prenesla na več mladih zelo uspešnih raziskovalcev, ki bodo dalje razvijali in nadgradili njeno delo.

Bilo ji je dano da postne žena in mati. Tudi ta projekt je, kljub izredni obremenitvi z raziskovalnim delom, uspešno izpeljala.

Ponovno iskrena zahvala za vse kar je prof. Avrelija Cencič  prispevala k razvoju FKBV in MF ter k osebni rasti vseh nas.

Ob izgubi drage kolegice izrekamo globoko sožalje vsem, ki ste s prof. Cencič delili življenje, saj vsaka smrt grobo poseže v usodo vseh, ki so z osebo povezani. Posebej to velja za svojce (in prijatelje) profesorice. Naj jim (vam) naše razumevanje, sočutje in sožalje ublaži bolečino.

Avrelija naj tvoj duh najde tisti kotiček vesolja, kjer je možno na le tebi svojstven način združiti globok notranji spokoj in neizživet, neskončen ustvarjalni nemir prehitro končanega življenja.

avrelija_cencic-zalna_seja

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand