Podrobne podatke o zaposlenih dobite začasno na naslovu >
http://www.um.si/univerza/imenik-zaposlenih/Strani/imenik.aspx

Zaposleni na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede

Zap. štev. Ime in priimek Služba,katedra
1 dr. Bavec Franc, red. prof. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
2 dr. Bavec Martina, red. prof. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
3 mag. Berk Peter, viš. pred. Katedra za biosistemsko inženirstvo
4 dr. Borec Andreja, red. prof. Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
5 mag.Bračko Brigita, asist. Katedra za fitomedicino
6 Broz Mojca Referat za študentske zadeve (nadomeščanje)
7 mag. Brus Maksimiljan, viš. pred. Katedra za živinorejo
8 dr. Bukovac Vesna, doc. Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
9 Črešnik Jožica Knjižnica
10 Felicijan Mateja,mag., asist. Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin
11 Ferčal Rosvita Služba za splošne zadeve
12 Grbič Marinko Katedra za biosistemsko inženirstvo
13 dr. Gregorc Aleš, red. prof. Katedra za živinorejo
14 dr. Grobelnik Mlakar Silva, doc. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
15 dr. Gselman Anastazija, doc. Katedra za travništvo in pridelovanje krme
16 Imenšek Nataša, mag. Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
17 dr. Ivančič Anton, red. prof. Katedra za genetiko
18 Ivanuš Anja, mag. Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin, Katedra za genetiko
19 mag. Jakop Manfred, viš. pred. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
20 dr. Janžekovič Marjan, doc. Katedra za živinorejo
21 Jeromel Marjan Tajništvo
22 Kac Tatjana Služba za računovodstvo
23 dr. Kelc Damijan, asist. Katedra za biosistemsko inženirstvo
24 Klemenčič Alojz Tajništvo (nadomeščanje)
25 mag. Krajnc Ružič Maja Tajništvo
26 dr. Kramberger Branko, red. prof. Katedra za travništvo in pridelovanje krme
27 dr. Kraner Šumenjak Tadeja, doc. Katedra za matematične metode, informatiko in statistiko v kmetijstvu
28 dr. Kristl Janja, izr. prof. Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
29 dr. Lakota Miran, izr. prof. Katedra za biosistemsko inženirstvo
30 dr. Langerholc Tomaž, izr. prof. Katedra za mikrobiologijo, molekularno biologijo, biokemijo in biotehnologijo
31 dr. Lešnik Mario, red. prof. Katedra za fitomedicino
32 Lisec Urška, mag. Katedra za ekološko kmetijstvo, Služba za splošne zadeve
33 Lončarič Repa Jožica Referat za študentske zadeve
34 dr. Mergeduš Andrej, asist. Katedra za živinorejo
35 dr. Muršec Mateja, doc. Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
36 Muzek Janko, spec. Pedagoške, znanstvenoraziskovalne in umetniške enote
37 Ornik Lidija Služba za računovodstvo
38 dr. Pavlovič Martin, red. prof. Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
39 dr. Pažek Karmen, red. prof. Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
40 Petrovič Marinka Služba za računovodstvo
41 Podvršnik Miran, mag., viš. pred. Katedra za travništvo in pridelovanje krme
42 dr. Prevolnik Povše Maja, izr.prof. Katedra za živinorejo
43 mag. Primec Maša, asist. Katedra za mikrobiologijo, molekularno biologijo, biokemijo in biotehnologijo
44 dr. Prišenk Jernej, doc. Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
45 dr. Pulko Borut, viš. pred. Katedra za vinogradništvo in vinarstvo
46 dr. Rakun Jurij, doc. Katedra za biosistemsko inženirstvo
47 Rauter Klavdija Vodstvo tajništva
48 mag. Robačer Martina, viš. pred. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
49 dr. Rozman Črtomir, red. prof. Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
50 mag. Sagadin Matjaž Tajništvo fakultete
51 dr. Sem Vilma, asist. Katedra za matematične metode, informatiko in statistiko v kmetijstvu
52 Sirk Marjan Katedra za fitomedicino
53 dr. Skok Janko, doc. Katedra za živinorejo
54 dr. Stajnko Denis, red. prof. Katedra za biosistemsko inženirstvo
55 Šajher Klavdija Referat za študentske zadeve
56 dr. Šiško Metka, izr. prof. Katedra za genetiko
57 dr. Škorjanc Dejan, red. prof. Katedra za živinorejo
58 mag. Škorjanc Ksenija Knjižnica
59 mag. Špec Natalija Vodstvo tajništva
60 Štefok Danica Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
61 dr. Šušek Andrej, izr. prof. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
62 Težak Katja, lekt. Katedra za tuje jezike
63 dr. Tojnko Stanislav, red. prof. Katedra za sadjarstvo in predelavo sadja
64 dr. Turk Jernej, red. prof. Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
65 dr. Unuk Tatjana, red. prof. Katedra za sadjarstvo in predelavo sadja
66 dr. Urbanek Krajnc Andreja, izr. prof. Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin
67 mag. Vajs Stanislav, viš. pred. Katedra za fitomedicino
68 mag. Valdhuber Janez, viš. pred. Katedra za vinogradništvo in vinarstvo
69 dr. Vindiš Peter, doc. Katedra za biosistemsko inženirstvo
70 mag. Vogrin Andrej, viš. pred. Katedra za sadjarstvo in predelavo sadja
71 dr. Vršič Stanko, red. prof. Katedra za vinogradništvo in vinarstvo
72 Vukmanič Tjaša, mag., asist. Služba za splošne zadeve, Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom

Univerzitetni kmetijski center Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede

73 Bardetska Oksana Center za sadjarstvo in predelavo sadja
74 Brunec Marjan Center za sadjarstvo in predelavo sadja
75 Brunec Metod Center za sadjarstvo in predelavo sadja
76 Čas Janko Center za sadjarstvo in predelavo sadja
77 Furjan Marjan Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
78 Horvat Jože Center za sadjarstvo in predelavo sadja
79 Ivetić Rino Center za sadjarstvo in predelavo sadja
80 mag. Janžekovič Ignac Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
81 Jus Andreja Univerzitetni kmetijski center FKBV
82 Koren Maja Center za poljedelstvo in vrtnarstvo
83 mag. Korošec Aleksander Univerzitetni kmetijski center FKBV
84 Korošec Milena Center za sadjarstvo in predelavo sadja
85 Kotnik Janja Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
86 Kovačec Peter Center za živinorejo
87 Krajnc Jožica Center za živinorejo
88 Kramer Peter Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
89 Lampreht Nataša Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
90 Lerš Matjaž Center za sadjarstvo in predelavo sadja
91 Lešnik Marjeta Univerzitetni kmetijski center FKBV
92 Markuš Davorin Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
93 Mušič Irena Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
94 Ornik Jelica Center za poljedelstvo in vrtnarstvo
95 dr. Paušič Andrej, viš. pred. Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom, Katedra za fitomedicino
96 Petrič Alenka Center za sadjarstvo in predelavo sadja
97 Pivec Janez Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
98 Pregl Renata Center za poljedelstvo in vrtnarstvo
99 Radovič Moharem Center za poljedelstvo in vrtnarstvo
100 Rojs Drago Center za sadjarstvo in predelavo sadja
101 Rožič Boštjan Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
102 Sajko Robert Center za sadjarstvo in predelavo sadja
103 Simonič Jožica Center za sadjarstvo in predelavo sadja
104 Stramšak Tamara Center za sadjarstvo in predelavo sadja
105 Stoicev Jovanka Center za sadjarstvo in predelavo sadja
106 Šepic Metka Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
107 Škorjanec Peter Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
108 Štern Helena Univerzitetni kmetijski center FKBV
109 Tomašek Marija Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
110 Veber Branka Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
111 Žnidarič Boris Univerzitetni kmetijski center FKBV