Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Podrobne podatke o zaposlenih dobite začasno na naslovu >
http://www.um.si/univerza/imenik-zaposlenih/Strani/imenik.aspx

Zaposleni na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede

Zap. štev. Ime in priimek Služba,katedra
1 dr. Bavec Franc, red. prof. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
2 dr. Bavec Martina, red. prof. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
3 mag. Berk Peter, viš. pred. Katedra za biosistemsko inženirstvo
4 dr. Borec Andreja, red. prof. Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
5 mag.Bračko Brigita, asist. Katedra za fitomedicino
6 Broz Mojca Referat za študentske zadeve (nadomeščanje)
7 mag. Brus Maksimiljan, viš. pred. Katedra za živinorejo
8 dr. Bukovac Vesna, doc. Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
9 Črešnik Jožica Knjižnica
10 Felicijan Mateja,mag., asist. Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin
11 Ferčal Rosvita Služba za splošne zadeve
12 Grbič Marinko Katedra za biosistemsko inženirstvo
13 dr. Gregorc Aleš, red. prof. Katedra za živinorejo
14 dr. Grobelnik Mlakar Silva, doc. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
15 dr. Gselman Anastazija, doc. Katedra za travništvo in pridelovanje krme
16 Imenšek Nataša, mag. Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
17 dr. Ivančič Anton, red. prof. Katedra za genetiko
18 Ivanuš Anja, mag. Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin, Katedra za genetiko
19 mag. Jakop Manfred, viš. pred. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
20 dr. Janžekovič Marjan, doc. Katedra za živinorejo
21 Kac Tatjana Služba za računovodstvo
22 dr. Kelc Damijan, asist. Katedra za biosistemsko inženirstvo
23 Klemenčič Alojz Tajništvo (nadomeščanje)
24 dr. Kramberger Branko, red. prof. Katedra za travništvo in pridelovanje krme
25 dr. Kraner Šumenjak Tadeja, doc. Katedra za matematične metode, informatiko in statistiko v kmetijstvu
26 dr. Kristl Janja, izr. prof. Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
27 dr. Lakota Miran, izr. prof. Katedra za biosistemsko inženirstvo
28 dr. Langerholc Tomaž, izr. prof. Katedra za mikrobiologijo, molekularno biologijo, biokemijo in biotehnologijo
29 dr. Lešnik Mario, red. prof. Katedra za fitomedicino
30 Lisec Urška, mag. Katedra za ekološko kmetijstvo, Služba za splošne zadeve
31 Lončarič Repa Jožica Referat za študentske zadeve
32 dr. Mergeduš Andrej, asist. Katedra za živinorejo
33 dr. Muršec Mateja, doc. Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
34 Muzek Janko, spec. Pedagoške, znanstvenoraziskovalne in umetniške enote
35 Ornik Lidija Služba za računovodstvo
36 dr. Pavlovič Martin, red. prof. Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
37 dr. Pažek Karmen, red. prof. Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
38 Petrovič Marinka Služba za računovodstvo
39 Podvršnik Miran, mag., viš. pred. Katedra za travništvo in pridelovanje krme
40 dr. Prevolnik Povše Maja, izr.prof. Katedra za živinorejo
41 mag. Primec Maša, asist. Katedra za mikrobiologijo, molekularno biologijo, biokemijo in biotehnologijo
42 dr. Prišenk Jernej, doc. Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
43 dr. Pulko Borut, viš. pred. Katedra za vinogradništvo in vinarstvo
44 dr. Rakun Jurij, doc. Katedra za biosistemsko inženirstvo
45 Rauter Klavdija Vodstvo tajništva
46 dr. Robačer Martina, viš. pred. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
47 dr. Rozman Črtomir, red. prof. Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
48 mag. Sagadin Matjaž Tajništvo fakultete
49 dr. Sem Vilma, asist. Katedra za matematične metode, informatiko in statistiko v kmetijstvu
50 Sirk Marjan, mag. Katedra za fitomedicino
51 dr. Skok Janko, doc. Katedra za živinorejo
52 dr. Stajnko Denis, red. prof. Katedra za biosistemsko inženirstvo
53 Šajher Klavdija Referat za študentske zadeve
54 dr. Šiško Metka, izr. prof. Katedra za genetiko
55 dr. Škorjanc Dejan, red. prof. Katedra za živinorejo
56 mag. Škorjanc Ksenija Knjižnica
57 mag. Špec Natalija Vodstvo tajništva
58 Štefok Danica Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
59 dr. Šušek Andrej, izr. prof. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
60 Težak Katja, lekt. Katedra za tuje jezike
61 dr.Todorovič Biljana Katedra za živinorejo
62 dr. Tojnko Stanislav, red. prof. Katedra za sadjarstvo in predelavo sadja
63 dr. Turk Jernej, red. prof. Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
64 dr. Unuk Tatjana, red. prof. Katedra za sadjarstvo in predelavo sadja
65 dr. Urbanek Krajnc Andreja, izr. prof. Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin
66 mag. Vajs Stanislav, viš. pred. Katedra za fitomedicino
67 mag. Valdhuber Janez, viš. pred. Katedra za vinogradništvo in vinarstvo
68 dr. Vindiš Peter, doc. Katedra za biosistemsko inženirstvo
69 mag. Vogrin Andrej, viš. pred. Katedra za sadjarstvo in predelavo sadja
70 dr. Vršič Stanko, red. prof. Katedra za vinogradništvo in vinarstvo
71 Vukmanič Tjaša, mag., asist. Služba za splošne zadeve, Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom

Zaposleni na Univerzitetnem kmetijskem centruFakultete za kmetijstvo in biosistemske vede

72 Bardetska Oksana Center za sadjarstvo in predelavo sadja
73 Brunec Marjan Center za sadjarstvo in predelavo sadja
74 Brunec Metod Center za sadjarstvo in predelavo sadja
75 Čas Janko Center za sadjarstvo in predelavo sadja
76 Dvoršak Niko Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
77 Furjan Marjan Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
78 Gap Rok Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
79 Horvat Jasmina Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
80 Ignatijev Iztok Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
81 Ivetić Rino Center za sadjarstvo in predelavo sadja
82 mag. Janžekovič Ignac Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
83 Jordan Nataša Univerzitetni kmetijski center FKBV
84 Jus Andreja Univerzitetni kmetijski center FKBV
85 Koren Maja Center za poljedelstvo in vrtnarstvo
86 mag. Korošec Aleksander Univerzitetni kmetijski center FKBV
87 Korošec Milena Center za sadjarstvo in predelavo sadja
88 Kovačec Peter Center za živinorejo
89 Krajnc Jožica Center za živinorejo
90 Kramer Peter Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
91 Lerš Matjaž Center za sadjarstvo in predelavo sadja
92 Lešnik Marjeta Univerzitetni kmetijski center FKBV
93 Markuš Davorin Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
94 Mušič Irena Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
95 Ornik Jelica Center za poljedelstvo in vrtnarstvo
96 dr. Paušič Andrej, viš. pred. Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom, Katedra za fitomedicino
97 Petrič Alenka Center za sadjarstvo in predelavo sadja
98 Pivec Janez Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
99 Pregl Renata Center za poljedelstvo in vrtnarstvo
100 Radovič Moharem Center za poljedelstvo in vrtnarstvo
101 Rojs Drago Center za sadjarstvo in predelavo sadja
102 Rožič Boštjan Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
103 Sajko Robert Center za sadjarstvo in predelavo sadja
104 Simonič Jožica Center za sadjarstvo in predelavo sadja
105 Stramšak Tamara Center za sadjarstvo in predelavo sadja
106 Stoicev Jovanka Center za sadjarstvo in predelavo sadja
107 Šepic Metka Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
108 Škorjanec Peter Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
109 Štern Helena Univerzitetni kmetijski center FKBV
110 Tomašek Marija Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
111 Veber Branka Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
112 Žnidarič Boris Univerzitetni kmetijski center FKBV
 

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand