Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

AGRA glava slo

Podrobne podatke o zaposlenih dobite začasno na naslovu >
http://www.um.si/univerza/imenik-zaposlenih/Strani/imenik.aspx

ZAPOSLENI NA FAKULTETI ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE
     
Zap. štev. Ime in priimek Služba,katedra 
1 dr. Bavec Franc, red. prof. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
2 dr. Bavec Martina, red. prof.  Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
3 mag. Berk Peter, viš. pred. Katedra za biosistemsko inženirstvo
4 dr. Borec Andreja, red. prof. Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
5 mag.Bračko Brigita, asist. Katedra za fitomedicino
6 mag. Brus Maksimiljan, viš. pred.  Katedra za živinorejo
7 dr. Bukovac Vesna, doc.  Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
8 Črešnik Jožica Knjižnica
9 Felicijan Mateja,mag., asist. Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin
10 Ferčal Rosvita Služba za splošne zadeve
11 Grbič Marinko Katedra za biosistemsko inženirstvo
12 dr. Grobelnik Mlakar Silva, doc.  Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
13 dr. Gselman Anastazija, doc.  Katedra za travništvo in pridelovanje krme
14 Imenšek Nataša, mag. Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
15 dr. Ivančič Anton, red. prof.  Katedra za genetiko
16 Ivanuš Anja Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin, Katedra za genetiko
17 mag. Jakop Manfred, viš. pred. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
18 dr. Janžekovič Marjan, doc. Katedra za živinorejo
19 Jeromel Marjan Tajništvo
20 Kac Tatjana Služba za računovodstvo
21 dr. Kelc Damijan, asist. Katedra za biosistemsko inženirstvo
22 mag. Krajnc Ružič Maja Vodstvo tajništva
23 dr. Kramberger Branko, red. prof.  Katedra za travništvo in pridelovanje krme
24 dr. Kraner Šumenjak Tadeja, doc.  Katedra za matematične metode, informatiko in statistiko v kmetijstvu
25 dr. Kristl Janja, izr. prof.  Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
26 dr. Lakota Miran, izr. prof.  Katedra za biosistemsko inženirstvo
27 dr. Langerholc Tomaž, izr. prof.  Katedra za mikrobiologijo, molekularno biologijo, biokemijo in biotehnologijo
28 dr. Lepej Peter Katedra za biosistemsko inženirstvo
29 dr. Lešnik Mario, red. prof. Katedra za fitomedicino
30 Lisec Urška  Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
31 Lončarič Repa Jožica Referat za študentske zadeve
32 dr. Mergeduš Andrej, asist. Katedra za živinorejo 
33 dr. Muršec Mateja, viš. pred.  Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
34 Muzek Janko, spec.  Pedagoške, znanstvenoraziskovalne in umetniške enote
35 Ornik Lidija Služba za računovodstvo
36 dr. Pavlovič Martin, red. prof.  Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
37 dr. Pažek Karmen, red. prof.  Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
38 Petrovič Marinka Služba za računovodstvo
39 Podvršnik Miran, mag., asist. Katedra za travništvo in pridelovanje krme
40 dr. Prevolnik Povše Maja, izr.prof.  Katedra za živinorejo
41 mag. Primec Maša, asist. Katedra za mikrobiologijo, molekularno biologijo, biokemijo in biotehnologijo
42 dr. Prišenk Jernej, doc. Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
43 dr. Pulko Borut, viš. pred.  Katedra za vinogradništvo in vinarstvo
44 dr. Rakun Jurij, doc.  Katedra za biosistemsko inženirstvo
45 Rauter Klavdija Vodstvo tajništva
46 mag. Robačer Martina, viš. pred.  Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
47 dr. Rozman Črtomir, red. prof.  Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
48 mag. Sagadin Matjaž Tajništvo fakultete
49 dr. Sem Vilma, asist.  Katedra za matematične metode, informatiko in statistiko v kmetijstvu
50 Sirk Marjan Katedra za fitomedicino
51 dr. Skok Janko, doc. Katedra za živinorejo
52 dr. Stajnko Denis, red. prof.  Katedra za biosistemsko inženirstvo
53 Šajher Klavdija  Referat za študentske zadeve
54 dr. Šiško Metka, izr. prof.  Katedra za genetiko
55 dr. Škorjanc Dejan, red. prof.  Katedra za živinorejo
56 mag. Škorjanc Ksenija Knjižnica
57 mag. Špec Natalija Vodstvo tajništva
58 Štefok Danica Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
59 dr. Šušek Andrej, izr. prof. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
60 Težak Katja, lekt. Katedra za tuje jezike
61 dr. Tojnko Stanislav, red. prof.  Katedra za sadjarstvo in predelavo sadja
62 dr. Turk Jernej, red. prof.  Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
63 dr. Unuk Tatjana, izr. prof.  Katedra za sadjarstvo in predelavo sadja
64 dr. Urbanek Krajnc Andreja, izr. prof.  Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin
65 mag. Vajs Stanislav, viš. pred.  Katedra za fitomedicino
66 mag. Valdhuber Janez, viš. pred.  Katedra za vinogradništvo in vinarstvo
67 dr. Vindiš Peter, doc.  Katedra za biosistemsko inženirstvo
68 mag. Vogrin Andrej, viš. pred.  Katedra za sadjarstvo in predelavo sadja
69 dr. Vršič Stanko, red. prof.  Katedra za vinogradništvo in vinarstvo
70 Vukmanič Tjaša, mag., asist. Služba za splošne zadeve, Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
     
Univerzitetni kmetijski center Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede
71 Bardetska Oksana Center za sadjarstvo in predelavo sadja
72 Brunec Marjan Center za sadjarstvo in predelavo sadja
73 Brunec Metod Center za sadjarstvo in predelavo sadja
74 Furjan Marjan Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
75 Horvat Jože Center za sadjarstvo in predelavo sadja
76 mag. Janžekovič Ignac Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
77 Jus Andreja Univerzitetni kmetijski center FKBV
78 Koren Maja Center za poljedelstvo in vrtnarstvo 
79 mag. Korošec Aleksander Univerzitetni kmetijski center FKBV
80 Korošec Milena Center za sadjarstvo in predelavo sadja
81 Kotnik Janja Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
82 Kovačec Peter Center za živinorejo
83 Krajnc Jožica Center za živinorejo
84 Kramer Peter Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
85 Lampreht Nataša Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
86 Lerš Matjaž Center za sadjarstvo in predelavo sadja
87 Lešnik Marjeta Univerzitetni kmetijski center FKBV
88 Markuš Davorin Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
89 Mušič Irena Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
90 Ornik Jelica Center za poljedelstvo in vrtnarstvo
91 dr. Paušič Andrej, viš. pred. Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
92 Petrič Alenka Center za sadjarstvo in predelavo sadja
93 Pivec Janez Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
94 Pregl Renata Center za poljedelstvo in vrtnarstvo
95 Radovič Moharem Center za poljedelstvo in vrtnarstvo
96 Rojs Drago Center za sadjarstvo in predelavo sadja
97 Rožič Boštjan Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
98 Sajko Robert Center za sadjarstvo in predelavo sadja
99 Stramšak Tamara Center za sadjarstvo in predelavo sadja
100 Stoicev Jovanka  Center za sadjarstvo in predelavo sadja
101 Šepic Metka Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
102 Štern Helena Univerzitetni kmetijski center FKBV
103 Veber Branka Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
104 Žnidarič Boris Univerzitetni kmetijski center FKBV

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand