Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Podrobne podatke o zaposlenih dobite začasno na naslovu >
http://www.um.si/univerza/imenik-zaposlenih/Strani/imenik.aspx

ZAPOSLENI NA FAKULTETI ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE
     
Zap. štev. Ime in priimek Služba,katedra 
1 dr. Bavec Franc, red. prof. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
2 dr. Bavec Martina, red. prof.  Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
3 dr. Berk Peter, viš. pred. Katedra za biosistemsko inženirstvo
4 dr. Borec Andreja, red. prof. Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
5 mag. Brus Maksimiljan, viš. pred.  Katedra za rejo in prehrano živali 
6 dr. Bukovac Vesna, doc.  Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
7 Črešnik Jožica Knjižnica
8 Ferčal Rosvita Služba za splošne zadeve
9 Grbič Marinko Katedra za biosistemsko inženirstvo
10 dr. Gregorc Aleš, red. prof. Katedra za živinorejo 
11 dr. Grobelnik Mlakar Silva, doc.  Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
12 dr. Gselman Anastazija, doc.  Katedra za travništvo in pridelovanje krme
13 Imenšek Nataša Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
14 dr. Ivančič Anton, red. prof.  Katedra za genetiko
15 Ivanuš Anja Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin, Katedra za genetiko
16 mag. Jakop Manfred, viš. pred. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
17 dr. Janžekovič Marjan, doc. Katedra za rejo in prehrano živali 
18 Kac Tatjana Služba za računovodstvo
19 dr. Kelc Damijan, asist. Katedra za biosistemsko inženirstvo
20 Klemenčič Alojz Tajništvo 
21 dr. Kramberger Branko, red. prof.  Katedra za travništvo in pridelovanje krme
22 dr. Kraner Šumenjak Tadeja, doc.  Katedra za matematične metode, informatiko in statistiko v kmetijstvu
23 dr. Kristl Janja, izr. prof.  Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
24 dr. Lakota Miran, izr. prof.  Katedra za biosistemsko inženirstvo
25 dr. Langerholc Tomaž, izr. prof.  Katedra za mikrobiologijo, molekularno biologijo, biokemijo in biotehnologijo
26 dr. Lešnik Mario, red. prof. Katedra za fitomedicino
27 Lisec Urška Služba za splošne zadeve
28 Lončarič Repa Jožica Referat za študentske zadeve
29 dr. Mergeduš Andrej, asist. Katedra za rejo in prehrano živali 
30 dr. Muršec Mateja, doc.  Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
31 Muzek Janko, spec.  Pedagoške, znanstvenoraziskovalne in umetniške enote
32 Ornik Lidija Služba za računovodstvo
33 dr. Paušič Andrej, viš. pred. Katedra za fitomedicino
34 ddr. Pavić Lazar Katedra za matematične metode, informatiko in statistiko v kmetijstvu
35 dr. Pavlovič Martin, red. prof.  Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
36 dr. Pažek Karmen, red. prof.  Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
37 Perko Andrej  Katedra za vinogradništvo in vinarstvo
38 Petrovič Marinka Služba za računovodstvo
39 Podvršnik Miran, mag., viš. pred. Katedra za travništvo in pridelovanje krme
40 dr. Prevolnik Povše Maja, izr.prof.  Katedra za živinorejo
41 mag. Primec Maša, asist. Katedra za mikrobiologijo, molekularno biologijo, biokemijo in biotehnologijo
42 dr. Prišenk Jernej, doc. Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
43 dr. Pulko Borut, viš. pred.  Katedra za vinogradništvo in vinarstvo
44 dr. Rakun Jurij, doc.  Katedra za biosistemsko inženirstvo
45 mag. Razboršek Tamara  Vodstvo tajništva
46 Rauter Klavdija Vodstvo tajništva
47 dr. Robačer Martina, viš. pred.  Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
48 dr. Rozman Črtomir, red. prof.  Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
49 mag. Sagadin Matjaž Tajništvo fakultete
50 dr. Sem Vilma, asist.  Katedra za matematične metode, informatiko in statistiko v kmetijstvu
51 Sirk Marjan Katedra za fitomedicino
52 dr. Skok Janko, doc. Katedra za živinorejo
53 dr. Stajnko Denis, red. prof.  Katedra za biosistemsko inženirstvo
54 Šajher Klavdija  Referat za študentske zadeve
55 Šelih Mateja,mag., asist. Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin
56 dr. Šiško Metka, izr. prof.  Katedra za genetiko
57 dr. Škorjanc Dejan, red. prof.  Katedra za živinorejo
58 mag. Škorjanc Ksenija Knjižnica
59 mag. Špec Natalija Vodstvo tajništva
60 Štefok Danica Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
61 Štesl Daša Katedra za matematične metode, informatiko in statistiko v kmetijstvu
62 dr. Šušek Andrej, izr. prof. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
63 Težak Katja, lekt. Katedra za tuje jezike
64 dr.Todorovič Biljana Katedra za živinorejo 
65 dr. Tojnko Stanislav, red. prof.  Katedra za sadjarstvo in predelavo sadja
66 dr. Turk Jernej, red. prof.  Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
67 dr. Unuk Tatjana, red. prof.  Katedra za sadjarstvo in predelavo sadja
68 dr. Urbanek Krajnc Andreja, izr. prof.  Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin
69 mag. Valdhuber Janez, viš. pred.  Katedra za vinogradništvo in vinarstvo
70 dr. Vindiš Peter, doc.  Katedra za biosistemsko inženirstvo
71 mag. Vogrin Andrej, viš. pred.  Katedra za sadjarstvo in predelavo sadja
72 dr. Vršič Stanko, red. prof.  Katedra za vinogradništvo in vinarstvo
73 Vukmanič Tjaša Služba za splošne zadeve
     
Univerzitetni kmetijski center Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede
74 Bardetska Oksana Center za sadjarstvo in predelavo sadja
75 Brunec Marjan Center za sadjarstvo in predelavo sadja
76 Brunec Metod Center za sadjarstvo in predelavo sadja
77 Čas Janko  Center za sadjarstvo in predelavo sadja
78 Dvoršak Niko  Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
79 Furjan Marjan Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
80 Gap Rok  Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
81 Horvat Jasmina  Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
82 Ignatijev Iztok  Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
83 Ivetić Rino Center za sadjarstvo in predelavo sadja
84 mag. Janžekovič Ignac Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
85 Jeza Urška  Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
86 Jordan Nataša Univerzitetni kmetijski center FKBV
87 Jus Andreja Univerzitetni kmetijski center FKBV
88 Koren Maja Center za poljedelstvo in vrtnarstvo 
89 Korošec Milena Center za sadjarstvo in predelavo sadja
90 Košti Tjaša Univerzitetni kmetijski center FKBV
91 Kovačec Peter Center za živinorejo
92 Krajnc Jožica Center za živinorejo
93 Kramer Peter Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
94 Lerš Matjaž Center za sadjarstvo in predelavo sadja
95 Lešnik Marjeta Univerzitetni kmetijski center FKBV
96 Markuš Davorin Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
97 Mušič Irena Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
98 Ornik Jelica Center za poljedelstvo in vrtnarstvo
99 Petrič Alenka Center za sadjarstvo in predelavo sadja
100 Pivec Janez Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
101 Pivec Metka Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
102 Pregl Renata Center za poljedelstvo in vrtnarstvo
103 Radovič Moharem Center za poljedelstvo in vrtnarstvo
104 Rojs Drago Center za sadjarstvo in predelavo sadja
105 Rožič Boštjan Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
106 Sajko Robert Center za sadjarstvo in predelavo sadja
107 Simonič Jožica Center za sadjarstvo in predelavo sadja
108 Stramšak Tamara Center za sadjarstvo in predelavo sadja
109 Stoicev Jovanka  Center za sadjarstvo in predelavo sadja
110 Škorjanec Peter Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
111 Štern Helena Univerzitetni kmetijski center FKBV
112 Tomašek Marija  Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
113 Veber Branka Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
114 Žnidarič Boris Univerzitetni kmetijski center FKBV

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand