Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Podrobne podatke o zaposlenih dobite začasno na naslovu >
http://www.um.si/univerza/imenik-zaposlenih/Strani/imenik.aspx

ZAPOSLENI NA FAKULTETI ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE
     
Zap. štev. Ime in priimek Služba,katedra 
1 dr. Bavec Franc, red. prof. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
2 dr. Bavec Martina, red. prof.  Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
3 mag. Berk Peter, viš. pred. Katedra za biosistemsko inženirstvo
4 dr. Borec Andreja, red. prof. Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
5 mag.Bračko Brigita, asist. Katedra za travništvo in pridelovanje krme
6 mag. Brus Maksimiljan, viš. pred.  Katedra za živinorejo
7 dr. Bukovac Vesna, doc.  Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
8 Črešnik Jožica Knjižnica
9 Felicijan Mateja,mag., asist. Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin
10 Ferčal Rosvita Služba za splošne in kadrovske zadeve
11 Ferme Jasmina, mag. Katedra za matematične metode, informatiko in statistiko v kmetijstvu
12 Grbič Marinko Katedra za biosistemsko inženirstvo
13 dr. Grobelnik Mlakar Silva, doc.  Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
14 dr. Gselman Anastazija, doc.  Katedra za travništvo in pridelovanje krme
15 Imenšek Nataša, mag. Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
16 dr. Ivančič Anton, red. prof.  Katedra za genetiko
17 Ivanuš Anja Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin, Katedra za genetiko
18 mag. Jakop Manfred, viš. pred. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
19 dr. Janžekovič Marjan, doc. Katedra za živinorejo
20 Jeromel Marjan Tajništvo
21 Kac Tatjana Služba za računovodstvo
22 dr. Kelc Damijan, asist. Katedra za biosistemsko inženirstvo
23 mag. Krajnc Ružič Maja Vodstvo tajništva
24 dr. Kramberger Branko, red. prof.  Katedra za travništvo in pridelovanje krme
25 dr. Kraner Šumenjak Tadeja, doc.  Katedra za matematične metode, informatiko in statistiko v kmetijstvu
26 dr. Kristl Janja, izr. prof.  Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
27 dr. Lakota Miran, izr. prof.  Katedra za biosistemsko inženirstvo
28 dr. Langerholc Tomaž, izr. prof.  Katedra za mikrobiologijo, molekularno biologijo, biokemijo in biotehnologijo
29 dr. Lešnik Mario, izr. prof. Katedra za fitomedicino
30 Lisec Urška  Inštitut za ekološko kmetovanje
31 Lončarič Repa Jožica Referat za študentske zadeve
32 dr. Mergeduš Andrej, asist. Katedra za živinorejo 
33 dr. Muršec Mateja, viš. pred.  Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
34 Muzek Janko, spec.  Pedagoške, znanstvenoraziskovalne in umetniške enote
35 Ornik Lidija Služba za računovodstvo
36 dr. Pavlovič Martin, red. prof.  Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
37 dr. Pažek Karmen, red. prof.  Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
38 Petrovič Marinka Služba za računovodstvo
39 Podvršnik Miran, mag., asist. Katedra za travništvo in pridelovanje krme
40 dr. Prevolnik Povše Maja, izr.prof.  Katedra za živinorejo
41 mag. Primec Maša, asist. Katedra za mikrobiologijo, molekularno biologijo, biokemijo in biotehnologijo
42 dr. Prišenk Jernej, doc. Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
43 dr. Pulko Borut, viš. pred.  Katedra za vinogradništvo in vinarstvo
44 dr. Rakun Jurij, doc.  Katedra za biosistemsko inženirstvo
45 Rauter Klavdija Vodstvo tajništva
46 mag. Robačer Martina, viš. pred.  Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
47 dr. Rozman Črtomir, red. prof.  Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
48 mag. Sagadin Matjaž Tajništvo fakultete
49 dr. Sem Vilma, asist.  Katedra za matematične metode, informatiko in statistiko v kmetijstvu
50 Sirk Marjan Katedra za fitomedicino
51 dr. Skok Janko, doc. Katedra za živinorejo
52 dr. Stajnko Denis, red. prof.  Katedra za biosistemsko inženirstvo
53 Sušnik Polona, mag. Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin
54 Šajher Klavdija  Referat za študentske zadeve
55 dr. Šiško Metka, izr. prof.  Katedra za genetiko
56 dr. Škorjanc Dejan, red. prof.  Katedra za živinorejo
57 mag. Škorjanc Ksenija Knjižnica
58 mag. Špec Natalija Vodstvo tajništva
59 Štefok Danica Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
60 dr. Šušek Andrej, izr. prof. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
61 Težak Katja, lekt. Katedra za tuje jezike
62 dr. Tojnko Stanislav, red. prof.  Katedra za sadjarstvo in predelavo sadja
63 dr. Turk Jernej, red. prof.  Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
64 dr. Unuk Tatjana, izr. prof.  Katedra za sadjarstvo in predelavo sadja
65 dr. Urbanek Krajnc Andreja, doc.  Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin
66 mag. Vajs Stanislav, viš. pred.  Katedra za fitomedicino
67 mag. Valdhuber Janez, viš. pred.  Katedra za vinogradništvo in vinarstvo
68 dr. Vindiš Peter, doc.  Katedra za biosistemsko inženirstvo
69 mag. Vogrin Andrej, viš. pred.  Katedra za sadjarstvo in predelavo sadja
70 dr. Vršič Stanko, red. prof.  Katedra za vinogradništvo in vinarstvo
71 Vukmanič Tjaša, mag., asist. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
     
Univerzitetni kmetijski center Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede
72 Bardetska Oksana Center za sadjarstvo in predelavo sadja
73 Brunec Marjan Center za sadjarstvo in predelavo sadja
74 Brunec Metod Center za sadjarstvo in predelavo sadja
75 Furjan Marjan Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
76 Horvat Jože Center za sadjarstvo in predelavo sadja
77 mag. Janžekovič Ignac Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
78 Jus Andreja Univerzitetni kmetijski center FKBV
79 Koren Maja Center za poljedelstvo in vrtnarstvo 
80 mag. Korošec Aleksander Univerzitetni kmetijski center FKBV
81 Korošec Milena Center za sadjarstvo in predelavo sadja
82 Kotnik Janja Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
83 Kovačec Peter Center za živinorejo
84 Krajnc Jožica Center za živinorejo
85 Kramer Peter Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
86 Lampreht Nataša Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
87 Lerš Matjaž Center za sadjarstvo in predelavo sadja
88 Lešnik Marjeta Univerzitetni kmetijski center FKBV
89 Markuš Davorin Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
90 Mušič Irena Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
91 Ornik Jelica Center za poljedelstvo in vrtnarstvo
92 dr. Paušič Andrej, viš. pred. Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
93 Petrič Alenka Center za sadjarstvo in predelavo sadja
94 Pivec Janez Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
95 Pregl Renata Center za poljedelstvo in vrtnarstvo
96 Radovič Moharem Center za poljedelstvo in vrtnarstvo
97 Rojs Drago Center za sadjarstvo in predelavo sadja
98 Rožič Boštjan Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
99 Sajko Robert Center za sadjarstvo in predelavo sadja
100 Stramšak Tamara Center za sadjarstvo in predelavo sadja
101 Stoicev Jovanka  Center za sadjarstvo in predelavo sadja
102 Šepic Metka Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
103 Štern Helena Univerzitetni kmetijski center FKBV
104 Ternjak Tina Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
105 Veber Branka Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
106 Žnidarič Boris Univerzitetni kmetijski center FKBV

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand