Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Izhodišča in okvir strateške usmeritve Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru izhajajo iz poslanstva in vizije fakultete in so naslednja:

  1. Kvalitetno izvajanje študijskih programov na I., II. in III. stopnji ter redno spremljanje kakovosti izvajanja študijskih programov, kontinuiran razvoj novih študijskih programov in povečanje števila diplomantov, magistrantov in doktorjev znanosti.
  2. Zagotoviti dolgoročno stabilno financiranje študijskih programov preko združevanja sredstev pridobljenih v okviru uredb o financiranju visokega šolstva RS in hkrati tudi preko sredstev pridobljenih na trgu. Sredstva pridobljena za izvajanje nepedagoških aktivnosti morajo naraščati na način, da je prirast vsaj 0,3 % v celotni masi letnih sredstev fakultete.
  3. Zagotavljanje učinkovitega povezovanja z gospodarstvom in prenosa znanja v gospodarske družbe in na kmetije ter izvajanje aktivnosti v okviru Strateškega sveta fakultete, ki predstavlja aktivno povezavo z gospodarstvom.
  4. Vpetost v mednarodno okolje na znanstveno-raziskovalnem področju in zagotavljanje kontinuiranega razvoja odličnosti in primerljivosti v evropskem in svetovnem merilu.
  5. Zagotoviti razmere za intenzivno izmenjavo profesorjev in študentov s fakultetami iz drugih držav preko vseh možnih oblik izmenjav. Na letnem nivoju sledimo cilju, da se izvede vsaj 40 izmenjav študentov in vsaj 10 izmenjav profesorjev.
  6. Uspešno preoblikovanje poslovanja Univerzitetnega kmetijskega centra Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v obliki bistvenega povečanja neproizvodnih aktivnosti (raziskave, strokovno izobraževanje, gospodarsko promocijska dejavnost, boljše delovanje botaničnega vrta …). Uspešna obnova infrastrukture UKC v obliki posodobitev opreme za raziskovalno dejavnost Centrov FKBV.
  7. Intenziviranje delovanja Alumni kluba fakultete in na tej osnovi okrepljeno povezovanje z bivšimi diplomanti, magistranti in doktorandi Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, ki naj omogoča razvoj novih oblik poslovnega sodelovanja in pridobivanje povratnih informacij za prilagajanje študijskih in raziskovalnih procesov spreminjajočim se potrebam gospodarstva.
  8. Vzpostavitev vseživljenjskega učenja na FKBV.
  9. Povečano vklapljanje zaposlenih FKBV v vse oblike strokovnih, znanstvenih, gospodarskih interesnih združenj in v delovanje razvojno strateških teles RS povezanih s kmetijskim sektorjem. 

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand