Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  
20. marec 2008 - Meranovo
 • Podpis sporazuma o sodelovanju med FK UM in Agronomsko fakulteto Univerze iz Zagreba

Okrogla miza »Možnosti in priložnosti slovenske agroživilske industrije«


06.03.2008 - ITRO demo - Prikaz demonstracijskega oranja na UKC Pohorski dvor

05.03.2008 - ekskurzija na ekološke kmetije

22.02.2008 - obiskali smo BIOFACH 2008 - Fotogalerija>>>


30. januar 2008 - Vila Pohorski dvorec - Mednarodni znanstveno-strokovni posvet z naslovom "Napoved pridelka jabolk in hrušk s pomocjo analize slike"

2008

 

29.11.2007 - Mednarodni simpozij BIOPLIN, TEHNOLOGIJE IN OKOLJE


20.-21.11.2007 - Delavnica in strokovna ekskurzija o varstvu tal in podtalnice... 

15.-16.11.2007 - 3. Slovenski vinogradniško-vinarski kongres

08.-09.11.2007 - 4. konferenca Društva agrarnih ekonomistov Slovenije v Moravskih toplicah
 

24.-25.10.2007 - Strokovni posvet na temo Ekološko sadjarstvo 
Preberite vec... 

04.-07.10.2007 - Sodelovali smo na 38. sejmu Narava - zdravje

04.-07.10.2007
Inštitut za ekološko kmetijstvo in IKC-Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu UM aktivno sodelujeta na letošnjem sejmu Narava Zdravje v Ljubljani, kii poteka pod sloganom Živeti zeleno.

24.09.2007 - PROBIO seminar "Od oljne ogršcice do biodizla"
 
 
 
 

22.06. - 07.07.2007 - ERASMUS SOCRATES mednarodna poletna šola na Fakulteti za kmetijstvo "Alternative v ekološki pridelavi poljšcin".
 

Med 22.06. in 07.07. je na Fakulteti za kmetijstvo Univerze v Mariboru potekala mednarodna poletna šola Alternatives for organic field crop production" (Alternative v ekološki pridelavi poljšcin), ki jo koordinator projekta prof. dr. Franci Bavec s sodelavci Katedre za ekološko kmetijstvo,poljšcine, zelenjadnice in okrasne rastline organizira letos že tretjic. Udeležuje se je 24 študentov iz tujine (Francije, Italije, Romunije, Poljske, Švedske, Avstrije, Ceške, Nizozemske, Indonezije) in 4 iz Slovenije. To je letos edina poletna šola v Sloveniji sofinancirana v okvru evropskega programa mobilnosti Erasmus Socrates (v EU jih je letos okoli 250). V projektu sodeluje 16 univerz iz tujine in poleg naših profesorjev je vkljucenih v pedagoški proces tudi 12 uglednih profesorjev iz tujine:

 • Prof. Dr. Fabio CAPORALLI, Italija
 • Prof. Dr. Jürgen FRIEDL, Avstrija
 • Prof. Dr. Joao GUILHEME BATISTA, Portugalska
 • Prof. Dr. John PORTER, Danska
 • Prof. Dr. Zita SZALAI, Madžarska
 • Prof. Dr. Jana KALINOVA, Ceška
 • Prof. Dr. Lars ANDERSSON, Švedska
 • Prof. Dr. Davide SPADARO, Italija
 • Prof. Dr. Ewa REMBIALKOWSKA, Poljska
 • Prof. Dr. Jouni KUJALA, Finska
 • Prof. Dr. Arriena Van BRUGGEN, Nizozemska
 • Prof. Dr. Gheorghe Valentin ROMAN, Romunija

Program temelji na interdisciplinarnosti, kjer povezujemo vsa podrocja agroekologije do aktivnosti v praksi. Še posebna pozornostje namenjena možnosti vkljucevanja alternativnih rastlin (manj znanih, pozabljenih polšcin,...) v kolobar na ekoloških kmetijah ter možnosti pridelave, predelave in trženja inovativnih produktov z razlicnih vidikov (ekološki, prehranski, ekonomski,...) ob hkratni vkljucitvi vseh aspektov varne pridelave hrane in zadovoljitve potreb sodobnih potrošnikov.

Študentje spoznavajo tudi ekološko kmetijstvo v Sloveniji s strokovnimi ogledi ekološkihkmetij in podjetij, ki se ukvarjajo s trženjem ekoloških živil. Po uspešno opravljenem izpitu študentom maticne univerze priznajo izpit v obsegu 6 kreditnih tock (ECTS). Zadnji dan (petek, 6.7.2007) je namenjen ogledu Kmecke ekološke tržnice na Glavnem trgu v Mariboru, še dveh ekoloških kmetij v okolici Maribora, evaluaciji poletne šole in zakljucku s podelitvijo certifikatov na Meranovem.

izred. prof. dr. Martina Bavec, Inštitut za ekološko kmetijstvo, UM Fakulteta za kmetijstvo


NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand