Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve obravnava zadeve s svojega delovnega področja in daje predloge senatu fakultete, v zadevah, ki so posebej določene v Statutu univerze, pa lahko tudi samostojno odloča.

Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve ima sedem članov in jo sestavljajo: prodekan za znanstvenoraziskovalno dejavnost in štirje člani, ki jih imenuje Senat fakultete izmed visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih delavcev ter dva študenta. Mandatna doba članov komisije traja štiri leta, mandat članov iz vrst študentov pa eno leto. Člani komisije so lahko po preteku te dobe ponovno imenovani.

Sestava komisije za znanstvenoraziskovalno dejavnost

  • Red. prof. dr. Črtomir Rozman, predsednik - prodekan
  • Red. prof. dr. Franc Bavec, član
  • Red. prof. dr. Denis Stajnko, član
  • Red. prof. dr. Jernej Turk, član
  • Izr. prof. dr. Tomaž Langerholc, član
  • Marko Mramor, študent
  • Laura Lepej, študentka.

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand