Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve obravnava zadeve s svojega delovnega področja in daje predloge senatu fakultete, v zadevah, ki so posebej določene v Statutu univerze, pa lahko tudi samostojno odloča.

Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve ima sedem članov in jo sestavljajo: prodekan za znanstvenoraziskovalno dejavnost in štirje člani, ki jih imenuje Senat fakultete izmed visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih delavcev ter dva študenta. Mandatna doba članov komisije traja štiri leta, mandat članov iz vrst študentov pa eno leto. Člani komisije so lahko po preteku te dobe ponovno imenovani.

Sestava komisije za znanstvenoraziskovalno dejavnost

  • izr. prof. dr. Tomaž Langerholc, prodekan za raziskovalno dejavnost
  • red. prof. dr. Črtomir Rozman
  • red. prof. dr. Franc Bavec
  • red. prof. dr. Denis Stajnko
  • red. prof. dr. Dejan Škorjanc
  • Anja Žnidar, članica študentka (do 31. 1. 2021),
  • Vasilije Femić, član študent (do 31. 1. 2021).

Člani Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve iz vrst visokošolskih učiteljev so imenovani za obdobje 4 let, od 5. 9. 2019 do 4. 9. 2023.


 


FAKULTETA
ŠTUDIJ
ZA ŠTUDENTE
MEDNARODNO SODEL.
ZA ZAPOSLENE

Website Security Test

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand