Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  
Informativni dan 2019

Informativni dan 2019

Informatini dan 2019

Na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede bo potekal informativni dan za podiplomske študijske programe v četrtek, 9. maja 2019…

More...
Študij na FKBV

Študij na FKBV

Študijski programi

Visokošolski in univerzitetni študijski programi prve, druge in tretje stopnje...

More...
Botanični vrt

Botanični vrt

Univerze v Mariboru

Botanični vrt omogoča strokovna izobraževanja, predavanja, paktične prikaze, delavnice, raziskave in nudi strokovna vodenja odraslih in šolskih skupin. 

More...
Meranovo

Meranovo

Vinogradništvo in vinarstvo

Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Katedra za vinogradništvo in vinarstvo

More...

PRIŠENK, Jernej. Vplivi agro-živilske verige z dodano vrednostjo na socio-ekonomski položaj gorskih mlečnih kmetij : doktorska disertacija = The effects of value based agro-food chain on the socio-economic situation of dairy farms in mountain regions : ph. d. thesis. Maribor: [J. Prišenk], 2015. XI, 123 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=48182. [COBISS.SI-ID 3946540

PRAPER ŠIPEK, Simona. Ekonomika preusmeritve mešane kmetije iz konvencionalne v ekološko : magistrsko delo = The economics of conversion from conventional to organic mixed farming : Master thesis. Maribor: [S. Praper Šipek], 2013. XII, 139 f., [13] f. pril., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=53445. [COBISS.SI-ID 3465516

KOREN, Kristjan. Finančna analiza nakupa kmetijske mehanizacije in opreme : magistrsko delo. Maribor: [K. Koren], 2013. IX, 53 f., [1] f. pril., tabele. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=42312. [COBISS.SI-ID 3609388

KOLARIĆ, Ines. Uporaba ekonomskega optimiranja v govedoreji : razvoj linearnega modela za sestavo krmnih obrokov : magistrsko delo = The use of economical optimization in cattle breeding : linear model development for the feed rations composition : master thesis. Maribor: [I. Kolarić], 2013. XIV, 145 f., [2] f. pril., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=42392. [COBISS.SI-ID 3595820

BRUMEC, Drago. Uporaba simulacijskega modela in večkriterijske odločitvene analize pri planiranju silvopastoralnih sistemov na degradiranih območjih : doktorska disertacija = Application of the simulation model and multi-criteria decision analysis in the planning of silvopasture systems for degraded areas : ph. d. thesis. Maribor: [D. Brumec], 2014. XII, 146 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=43311. [COBISS.SI-ID 3668780

POZDEREC, Silvo. Razvoj večkriterijskega modela za oceno načina pridelave zelenjave v zaščitenem prostoru : magistrsko delo = Development of multi-criteria model for the assessment of vegetable production in protected space. Maribor: [S. Pozderec], 2012. XI, 79 f., ilustr.http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=48030. [COBISS.SI-ID 3365164

VIDMAR, Marjan. Analiza stroškov načinov spravila koruzne silaže : magistrsko delo. Maribor: [M. Vidmar], 2013. XII, 44 f., [1] f. pril., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=54338. [COBISS.SI-ID 3500076

PRIŠENK, Jernej. Razvoj večkriterijskega modela za ocenjevanje prehranskih izdelkov z gorsko-hribovskih območij : magistrsko delo. Maribor: [J. Prišenk], 2012. XII, 87 f., [1] f. pril., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=28799. [COBISS.SI-ID 3306284]

SMODEK, Božo. Primerjava vinogradniških podjetij : magistrsko delo = A comparison of wine producing companies : master thesis. Maribor: [B. Smodek], 2012. [1] f. pril., VIII, 46 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=51388. [COBISS.SI-ID 3417388

PAVLOVIČ, Viljem. Zgodnje napovedi stopnje alfa-kislin v hmeljni rastlini (Humulus lupulus L.) z modeli strojnega učenja : Doktorska disertacija = Modelling of alpha-acid content early prediction by hops (Humulus lupulus L.) with machine learning models : Ph. D. Thesis, (Doktorske disertacije Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Št. 11). Maribor: [V. Pavlovič], 2011. XVII, 197 f., graf. prikazi. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=22037. [COBISS.SI-ID 3144492]

BOHAK, Zarja. Analiza stanja nasledstva in ocena nasledstvene perspektivnosti slovenskih družinskih kmetij : doktorska disertacija = Analysis of succession status and evaluation of succession prospects of Slovene family farms : ph. d. thesis, (Doktorske disertacije Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, št. 10). Maribor: [Z. Bohak], 2011. XIII, 187 f., ilustr., preglednice. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=20992. [COBISS.SI-ID 3117356]

VINDIŠ, Peter. Večparametrski model ocenjevanja energetskih rastlin za pridelavo v bioplin : doktorska disertacija = Multi-criteria model for evaluation of energy crops for biogas production : Ph. D. Thesis, (Doktorske disertacije Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, št. 6). Maribor: [P. Vindiš], 2010. XIII, 139 f., [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3111212]

MAJKOVIČ, Darja. Slovenska zunanja trgovina s kmetijskimi in živilskimi proizvodi - analitičen pristop in modeliranje : doktorska disertacija = Slovene international trade with agricultural and food products - analytical approach and modeling : Ph. D. thesis, (Doktorske disertacije Fakultete za kmetijstvo Univerze v Mariboru, št. 5). Maribor: [D. Majkovič], 2007. XI, 186 f., [10] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2527276]

PAŽEK, Karmen. Aplikacija simulacijskih modelov in večkriterijske odločitvene analize za podporo odločanju na kmetijah : doktorska disertacija = Application of simulation models and multi-criteria decision analysis for decision support on farms : thesis, (Doktorske disertacije Fakultete za kmetijstvo Univerze v Mariboru, št. 3). Maribor: [K. Pažek], 2006. XV, 202 f., [14] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2374700]

REDNAK, Miroslav. Razvoj agrarnopolitičnih informacijskih sistemov v Sloveniji : doktorska disertacija = A development of agricultural policy information systems in Slovenia : Ph.D. thesis, (Doktorske disertacije Fakultete za kmetijstvo Univerze v Mariboru, Št. 1). Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2003. XII, 191 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2032428]

 

KNJIGE IN UČBENIKI

Rozman, Č., Turk., J. and Pažek, K. 2009. Menedžment v kmetijstvu = Management in Agriculture. Kmetijska založba, FacultyofAgricultureandLifeSciences, Universityof Maribor, pp. 170.

TURK, Jernej. Teoretične in empirične analize v agrarni ekonomiki. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2001. 225 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 961-6317-02-4. [COBISS.SI-ID 45279745]

TURK, Jernej. Agrarna ekonomika : teorija in aplikacije. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 1998. 176 str., graf. prikazi. ISBN 961-90223-6-X. [COBISS.SI-ID 42410753

 

Domov (na prvo stran)

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand