Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Komisija za ocenjevanje kakovosti obravnava zadeve s svojega delovnega področja in daje predloge Senatu fakultete, v zadevah, ki so posebej določene v Statutu univerze, pa lahko tudi samostojno odloča.

Komisija za ocenjevanje kakovosti ima sedem članov in jo sestavljajo: predsednik in štirje člani, ki jih imenuje Senat fakultete izmed visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih delavcev ter dva študenta. Mandatna doba članov komisije traja štiri leta, mandat članov iz vrst študentov pa eno leto. Člani komisije so lahko po preteku te dobe ponovno imenovani.

Sestava Komisije za ocenjevanje kakovosti na FKBV

  • red. prof. dr. Aleš Gregorc, predsednik
  • red. prof. dr. Anton Ivančič, član
  • izr. prof. dr. Maja Prevolnik Povše, članica
  • doc. dr. Jernej Prišenk, član
  • Jožica Črešnik, članica
  • Boštjan Rožič, član
  • Urška Lisec, mag. kmet., članica
  • Denis Salober, študent
  • Tjaša Pangerl, študentka

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand