INŠTITUT ZA EKONOMIKO IN TEHNOLOGIJO ŠPORTNE KONJEREJE

(INŠTITUT ŠPORTNE KONJEREJE – IŠK)

 

PREDSTAVITEV INŠTITUTA

Glede na zastopanost in povečanja pomembnosti konjereje in konjeniškega športa v Sloveniji in drugod je Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerze v Mariboru (FKBV UM) prepoznala potrebo po ustanovitvi prvega tovrstnega inštituta v Sloveniji za potrebe raziskovanj, svetovanj in poučevanj stroke in ostale zainteresirane javnosti o tehnologijah in ekonomiki športne konjereje. Ustanovitev Inštituta za ekonomiko in tehnologijo športne konjereje je bila potrjena s strani Senata FKBV UM dne 25.1.2018. Poleg pedagoškega dela ki poteka na fakulteti, je namen inštituta ponuditi pomoč zunanjim uporabnikom, to so rejci, jahači, klubi in ostala zainteresirana javnost, pri razvoju in uveljavitvi konjeniškega športa v Sloveniji.


 ZADNJE OBJAVE - AKTUALNO (posodobljeno 30.8.2019)

AGRA 2019 - PREDSTAVITEV INŠTITUTA 

Prispevek iz tekme v preskakovanju zaprek s konji z dne 29.6.2019 si lahko ogledate na spodnji povezavi:

http://www.net-tv.si/tekmovanje-v-preskakovanju-ovir-s-konji/ 

-V TEKU JE RAZISKAVA PRI KATERI UPORABLJAMO PRISTOP TERMOGRAFIJE ZA UGOTAVLJANJA VPLIVA MASAŽE NA ŠPORTNE KONJE 

- Prispevek IŠK na oddaji O živalih in ljudeh .... ogled prispevka

- Nove objave pod zavihkom priznanja in nagrade in novice in dogodki


 

   
IŠK

Inštitut (za ekonomiko in tehnologijo) 

športne konjereje na Fakulteti za 

kmetijstvo in biosistemske vede 

Univerze v Mariboru je ustanova ki

združuje, povezuje in izpopolnjuje

znanje in izkušnje različnih strokovnjakov

s področja konjereje in konjeniškega športa.

KONTAKT

Pivola 10, 2311 Hoče, Slovenija

Tel: +386 2 613 08 34 

E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 


POSLANSTVO IN VIZIJA RAZVOJA

 

Kratkoročni cilji

  • Povezovanje jahalnih klubov in društev v Sloveniji z istimi konjeniškimi disciplinami
  • Opozarjanje in izpostavljanje na ovire in potrebe po razvoju konjeniškega športa na KZS in FEI

 

Dolgoročni cilj

  • Postati mednarodno uveljavljen in priznan inštitut za svetovanje in pomoč pri razvoju konjeniškega športa

 


SODELAVCI

PREDSTOJNIK INŠTITUTA: DOC. DR. JERNEJ PRIŠENK – specialist za ekonomiko in tehnologije konjereje

img1 isk

image4

Doc. dr. Jernej Prišenk je predstojnik Inštituta za ekonomiko in tehnologije športne konjereje. Kot uspešni aktivni tekmovalec v preskakovanju zaprek ima 18 let izkušenj s konji, njihovo oskrbo in tekmovanji. Leta 2016 je bil izvoljen za podpredsednika JK Kasco Svečina in s tem nadgradil svojo športno kariero z vodstvenimi izkušnjami. Študijsko in akademsko pot je nadaljeval z raziskavami povezanimi z etologijo, prehrano in tehnologijo reje ter oskrbe športnih konj. Diplomsko delo je bilo v celoti namenjeno proučevanju ekonomiki in etološkim in zdravstveno varstvenim pogojem za uspešno treniranje konj v preskakovanju zaprek. Sledile so raziskave s terena, pri katerih je doc. dr. Jernej Prišenk v večini primerov vodilni raziskovalec. Svoje znanje in izkušnje prenaša na študente kot profesor in nosilec predmeta Ekonomika in tehnologije konjereje na študente Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede. Z dnem 1.3.2018 je Dekan fakultete imenoval doc. dr. Jerneja Prišenka za predstojnika inštituta za dobo 4 let.

DOC. DR. MARJAN JANŽEKOVIČ – specialist za etologijo živali in graditev kmetijskih objektov

image5 200 image6 200

image7 200 image8 200

S konjerejo je povezan že od mladosti, ko so konjsko vprego uporabljali na domači kmetiji. Kot agronom se je srečeval z različnimi tehnologijami reje domačih živali, pripravo idejnih rešitev za novogradnje in rekonstrukcije kmetijskih objektov in njihovim umeščanjem v prostor. V okviru tehničnih znanj in kompetenc je usposobljen tudi za etološke raziskave z živalmi s pomočjo neinvazivnih metod in za njihovo odbiro. Sodeluje pri ocenjevanju kmetijske mehanizacije in opreme, ki je v zadnjem času enden izmed pomembnejših dejavnikov v kmetijstvu. Je tudi sodelavec programov usposabljanja in strokovnega izpopolnjevanja za oskrbovalce in imetnike živali.

Kot visokošolski učitelj prenaša svoje teoretične in praktične izkušnje na mlajšo generacijo. Izvaja izobraževanje na področju strokovno teoretičnih predmetov v živinoreji (govedoreja, etologija, proizvodni sistemi in tehnologije v živinoreji, reja domačih živali, ekološka živinoreja, sonaravna živinoreja v sredozemskem kmetijstvu, stroji v živinoreji. Kot nosilec prakse študentov živinoreje skrbi za prenos pridobljenih teoretičnih znanj in njihovo uporabnost na mojstrskih kmetijah po Sloveniji, med katerimi je kar nekaj konjerejskih. Mnogo študentk in študentov iz različnih študijskih programov in usmeritev na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru je uspešno zaključilo svoje izobraževanje s pripravo in zagovorom diplomskkih del pod mentorstvom dr. Janžekoviča. Za omenjene aktivnosti je bil deležen večih priznanj, med drugim po mnenju študentov za najboljšega pedagoškega delavca.

VIŠ. PRED. MAG. MAKSIMILJAN BRUS – specialist za prehrano živali

image9 200

Viš. pred. mag. Maksimiljan Brus je predavatelj na področju splošne prehrane domačih živali in tudi na specialnih področjih prehrane živali kot so prehran neprežvekovalcev, prehrana prežvekovalcev in pa optimizacija krmil in krmnih mešanic. Sodeluje pri načrtovanju in izvajanju različnih prehranskih poskusov tako pri neprežvekovalcih kot pri prežvekovalcih v uvajanju in testiranja novih prehranskih dodatkov, krmil in krmnih mešanic za boljšo proizvodnost, boljše počutje in bolj zdravje živali.

RED. PROF. DR. KARMEN PAŽEK – specialistka za management v kmetijstvu in dopolnilne dejavnosti na kmetiji

image10 200

Red. prof. d. Karmen Pažek je predavateljica za predmetno področje Management v kmetijstvu. Njeno raziskovalno področje zajema raziskave iz managementa v kmetijstvu s poudarkom na simulacijskem modeliranju kmetijskih proizvodnih sistemov, oceni ekonomike kmetijstva s poudarkom na dopolnilnih dejavnostih, oceni tveganj v kmetijstvu, večkriterijski odločitveni analizi in opcijskemu modeliranju. Je avtorica in soavtorica številnih del povezanih s prej omenjenimi področji, aktivno pa je kot nosilka in sonosilka vključena tudi v projektnem raziskovalnem delu.

IZR. PROF. DR. JANJA KRISTL – specialistka za laboratorijske in kemijske analize

image11 200

Izr. prof. dr. Janja Kristl je predavateljica za predmetno področje Kemija, Agrokemija in Kemijske analitične metode v kmetijstvu. Njeno raziskovalno področje zajema raziskave s področja kemijske analitike različnega materiala rastlinskega izvora, od priprave vzorcev do kvantitativnih določitev. Pri raziskavah uporablja klasične analitske metode in različne instrumentalne tehnike (molekulska absorpcijska spektroskopija – analitika celokupnega škroba, fosforja, skupnih fenolnih spojin, …; atomska absorpcijska in emisijska spektroskopija – analitika mineralnih snovi in težkih kovin; tekočinska kromatografija – analitika organskih snovi). Njeno raziskovalno delo je predvsem interdisciplinarne narave.

RED. PROF. DR. JERNEJ TURK – specialist za agrarno ekonomiko in kmetijsko politiko

image12 400

Prof. dr. Jernej Turk je redni profesor za področji agrarne ekonomike in kmetijske politike na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. Je avtor oziroma soavtor številnih znanstvenih člankov, ki so objavljeni v vrhunski mednarodni periodiki, kot tudi avtor prvega univerzitetnega učbenika s področja agrarne ekonomike v Sloveniji. Dr. Jernej Turk se ukvarja s pristopi parametričnega in neparametričnega modeliranja med katere spadajo različni optimizacijski procesi kmetijske proizvodnje in napovedovanja potrošnje/povpraševanja po različnih kmetijskih proizvodih na trgu.

 

RED. PROF. DR. GJOKO BUNEVSKI - specialist za rejo in selekcijske metode v konjereji

Profesor Gjoko Bunevski je redni profesor na Fakulteti za kmetijstvo in prehrano v Skopju. Je specialist za selekcijske metode in rejo konj. Profesor Bunevski gostuje kot gostujoči profesor pri predmetu Ekonomika in tehnologije športne konjereje na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. Kot uspešen raziskovalec aktivno sodeluje s sodelavci Inštituta saj so objavili številne znastvene članke v mednarodnih znastvenih publikacijah. 

Gj

 

 

 


STORITVE

 

SVETOVANJE

  • Svetovanja pri gradnji, razvoju in vzpostavitvi jahalnega kluba
  • Svetovanje pri ekonomiki reje in prehrani konj

 image13 680

SODELOVANJE PRI VODENJU IN ORGANIZACIJI TEKMOVANJ

  • Z znanjem in izkušnjami pomagamo sodelujemo pri vodenju tekmovalnih in ostalih konjeniških prireditvah

 image15 680

POUČEVANJA

  • Organizacija konferenc in seminarjev z namenom poučevanja o novostih na področju raziskovanj in aktualnih novosti na področju konjeniškega športa

 image16 680

RAZISKOVANJA

  • Naročanje raziskav s področja ekonomike, prehrane in laboratorijskih analiz

image17 680

image18 680

image19 680

image20 680 

CENIK STORITEV

Glede na raznolikost ponudbe in narave storitev se glede na povpraševanje in želje naročnika izdela kalkulacija stroškov na podlagi katere se postavi izvedbena cena. Za povpraševanje se obrnite na:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Tel: +386 (0)2 613 08 34


NOVICE IN DOGODKI

 


USPEŠNO IZPELJANA PREDSTAVITEV INŠTITUTA NA AGRI 2019 - 27.8.2019


Dne 27.8.2019 smo predstavniki FKBV UM in Inštituta za športno konjerejo ter predstavniki JK Kasco Svečina uspešno predstavili eno urni program šole jahanja in preskaovanja zaprek s konji. Foto: Maja Halič.

S4S6

S10S7

Slika 1 jpslika jpo 3

 

 


PREDSTAVITEV INŠTITUTA NA AGRI 2019


68657555 1368428523298205 125160221793320960 o

Torek, 27. 8. 2019
13.00 – 14.00 / maneža

Preskakovanje zaprek kot športna disciplina konjeništva
Organizator: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru v sodelovanju z Jahalnim klubom Kasco 
Svečina
Vljudno vabljeni! https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t31/1.5/16/1f468_200d_1f33e.png");">👨‍🌾https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t73/1.5/16/1f33b.png");">🌻

 


TEKMA V PRESKAKOVANJU ZAPREK S KONJI CSN* - 29.6.2019


JK Kasco Svečina in Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerze v Mariboru (Inštitut za ekonomiko in tehnologijo športne konjereje) sta dne 29.6.2019 organizirala tekmo v preskakovanju zaprek s konji. Zvrstilo se je nekaj več kot 120 štartov jezdecev in konj, ki so tekmovali na različnih višiniha vse od 0,60m do 1,30m. Tekmovanja se je udeležil tudi dekan fakultete prof. dr. Branko Kramberger.

 Prispevek iz oddaje Regionalno na NET TV si lahko ogledate na spodnji povezavi: http://www.net-tv.si/tekmovanje-v-preskakovanju-ovir-s-konji/

Tukaj pa še nekaj fotografij (foto: Rok Horvat):

 ROK 8091ROK 8107

 ROK 9082ROK 8141 Edit

ROK 9361ROK 9381


VABILO NA CSN* TEKMO V PRESKAKOVANJU ZAPREK S KONJI


Vljudno vabljeni na tekmo v preskakovanju zaprek s konji dne 29.6.2019 ob 9.30 na JK Kasco Svečina (Plač 22, 2201 Zgornja Kungota). Tekmo organizirata JK Kasco Svečina in Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Vabilo 1Vabilo 2

 


PRISPEVEK O STROKOVNEM SEMINARJU - JUNIJ 2019


Dupleške novice junij 19Dupleške novice junij 191


UČENJE IN SPOZNAVANJE OSNOV JAHANJA


Študentom Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede smo omogočili brezplačno učenje in spoznavanje osnov jahanja in priprave konja v okviru vaj pri predmetu Ekonomika in tehnologije konjereje. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo za angažma JK Kasco Svečina. 

64611060 2297898580478609 6052578435916627968 n65237596 2035181576787530 7292085282914959360 n


OGLED VETERINARSKE BOLNICE SLOVENSKA BISTRICA


Dne 22.5.2019 smo si s študenti Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru v okviru praktičnih vaj pri predmetiu Ekonomika in tehnologije konjereje ogledali potek dela na Veterinarski bolnici Slovenska Bistrica. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo za nepozabno doživetje in poučne ure dr. Milanu Hrenu. 

 

64609952 2410089185718389 4451211583388909568 n64645634 442039133041329 6965993245335617536 n

64656694 693669491064228 1945480310888071168 n64745333 390709791545838 7540870159729164288 n

65029195 417985252121015 212428408150294528 n


IZVEDBA RAZISKAVE Z NASLOVOM "Analiza vpliva manualne terapije izvedene kot masaže  na površinsko temperaturo pri konjih" (MAREC - APRIL 2019)


V okviru raziskave s področja manualne terapije nastaja diplomsko delo pod mentorstvom doc. dr. Jerneja Prišenka, somentorja Dr. Andreja Mergeduša in študentke Maje Galun. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo JK Kasco Svečina, maserki Tjaši Kersnik in seveda študentki za neverjetno natančnost, zavzetost in izkazan resni pristop pri izvedbi raziskave

20190329 160703

 


OGLED KASAŠKEGA KLUBA LJUTOMER S ŠTUDENTI FKBV PRI PREDMETU EKONOMIKA IN TEHNOLOGIJE ŠPORTNE KONJEREJE - 16.4.2019


Dne 16.4.2019 smo s študenti FKBV UM, kateri poslušajo predmet Ekonomika in tehnologije športne konjereje obiskali KK Ljutomer, si ogledali muzej Ljutomerskega kasača in se pobližje spoznali z športno disciplino _ KASAŠTVO

20190416 170710 HDR20190416 170718

20190416 17072420190416 171802

20190416 17432520190416 175216


STROKOVNI SEMINAR VURBERK 22.3.2019


Dne 22.3.2019 je doc. dr. Jernej Prišenk izvedel strokovno predavanje na temo vpliva treniranja konj na njihovo počutje, pomen prehrane konj pri športnih konjih in predstavil izsledke dosedanjih raziskav na področju primerne osrkbe konj z izbiro pravega nastilja.

Dogodka se je udeležil tudi župan občine Duplek g. Mitja Horvat

IMG 3196IMG 3217

IMG 3197IMG 3203IMG 3202IMG 3210

 


 

 


 VABILO NA STROKOVNI SEMINAR 22.3.2019


 

STROKOVNI SEMINAR

NA TEMO KONJEREJE IN KONJENIŠKEGA ŠPORTA

VSEBINA PREDAVANJ:

1)    VPLIVI TRENIRANJA KONJ NA POČUTJE IN STRES / cca. 30 min

2)    IZRAČUNAVANJE KRMNIH OBROKOV ŠPORTNIH KONJ / cca. 20 min

3)    PRIMERNA OSKRBA BIVALNEGA PROSTORA KONJ Z NASTILJEM IN EKONOMIČNOST UPORABE RAZLIČNIH VRST NASTILJA / cca. 45 min

 

VSTOP JE PROST!

 

ZARADI VELIKEGA ZANIMANJA SO ZAŽELJENE PREDHODNE PRIJAVE NA Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.


 

22.3.2019 ob 18.00 v Dvorani kulturnega doma Vurberk

PREDAVATELJ:

Doc. dr. JERNEJ PRIŠENK

PROFESOR NA FAKULTETI ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE UNIVERZE V MARIBORU

ORGANIZATORJA:

KONJENIŠKO DRUŠTVO PRIJATELJEV KONJ DUPLEK

in

UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BISOSISTEMSKE VEDE

 Vabilo seminar


PREDSTAVITEV NA AGRI 2018


DNE 28.8.2018 JE NA SEJMU AGRA NA MANEŽI POTEKAL PRAKTIČEN PRIKAZ PRESKAKOVANJA ZAPREK S KONJI

ORGANIZATOR: FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BISOSITSEMSKE VEDE 

in

JAHALNI KLUB KASCO SVEČINA

 Slika 6Slika 5

 


TEKMOVANJE V PRESKAKOVANJU ZAPREK 


V soboto 14.10.2017 je na prizorišču Jahalnega kluba Kasco Svečina (JK Kasco Svečina) potekala zadnja tekma v preskakovanju zaprek s konji v nizu državnih tekmovanj letošnjega leta. Turnir je potekal po pravilih Konjeniške zveze Slovenije in mednarodnega pravilnika FEI za preskakovanje zaprek. Celodnevnega tekmovanja, ki se je zaključilo v poznih popoldanskih urah, so se udeležili jahačice in jahači iz praktično vseh večjih konjeniških klubov v Sloveniji. Na različnih višinah zaprek od 0,80 m do 1,30 m se je zvrstilo nekaj manj kot 110 štartov.

Dogodka so se udeležili tudi predstavniki Univerze v Mariboru, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV UM), na čelu z Dekanom Red. prof. dr. Brankom Krambergerjem, kateri je pojasnil da je takšno medsektorsko sodelovanje med stroko in prakso izjemnega pomena pri razvoju pedagoške in znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Od začetka sodelovanja ki sega v leto leta 2010 in vse do danes so raziskovalci fakultete izvedli tri obsežnejše raziskave na področju konjereje. Kot pojasnjuje Dekan sta bila v pri tem predvsem aktivna Doc. dr. Jernej Prišenk in Doc. dr. Marjan Janžekovič. 

Inštituta za športno konjerejo in Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM sta bila tudi soorganizatorja tekme. 

 

S3IMG 4835

S1IMG 4856

S2

 

 


PRISPEVEK V ODDAJI O ŽIVALIH IN LJUDEH

 Pomembnost raziskav so prepoznali tudi na nacionalni televiziji RTV SLO. Povabili so nas da posnamemo prispevek v oddaji O živalih in ljudeh

Ogled prispevka je možen na spodnji povezavi:

PRIMERNA OSKRBA KONJ


AGRA 2018

 

Priznanje

 


PRIZANJE ŠTUDENTOM FKBV UM

Posebno priznanje študentom za posebne dosežke je ob Dnevu Fakultete dne 23.11.2018 prejela študentka Sara Ornik. Študentka aktivno sodeluje pri promociji fakultete kar je bilo uspešno prikazano tudi na letošnjem Agroživilskem sejmu v Gornji Radgoni in drugih promocijskih aktivnostih. Za vse pozitivne promocijske aktivnosti se študentki iskreno zahvaljujemo in jo vabimo k sodelovanju tudi v prihodnje.

 

Sara Ornik

 


REFERENCE IN MEDNARODNA ODMEVNOST

Spodaj zapisane reference so rezultat večletnega dela raziskovalne skupine. Rezultati so bili objavljeni v številnih mednarodnih publikacijah, ki potrjujejo izvirnost in doprinos raziskovalne ekipe k razvoju konjereje in konjeniškega športa.

1. PRIŠENK, Jernej, TURK, Jernej, ROZMAN, Črtomir, PAŽEK, Karmen, JANŽEKOVIČ, Marjan. Feasibility analysis of different bedding materials for horses. Journal of applied animal research, ISSN 0971-2119, 2018, vol. 46, iss. 1, str. 798-803.https://doi.org/10.1080/09712119.2017.1403919, doi: 10.1080/09712119.2017.1403919. [COBISS.SI-ID 4376364], [JCRSNIP

V TEM ČLANKU PREDSTAVLJAMO REZULTATE ANALIZE TEHNOLOŠKIH ZNAČILNOSTI IN EKONOMSKEGA VREDNOTENJA UPORABE RAZLIČNIH VRST NASTILJA PRI KONJIH. CELOTEN ČLANEK JE DOSEGLJIV NA SPODNJI POVEZAVI MEDNARODNE REVIJE JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH

ČLANEK

2. PRIŠENK, Jernej, PAŽEK, Karmen, ROZMAN, Črtomir, TURK, Jernej, JANŽEKOVIČ, Marjan, BOREC, Andreja. Application of weighted goal programming in the optimization of rations for sport horses. Journal of Animal and Feed Sciences, ISSN 1230-1388, 2013, vol. 22, no. 4, str. 335-341. [COBISS.SI-ID 3646508], [JCRSNIPWoS do 23. 7. 2017: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33, Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.67] 

IZVEDENA JE BILA RAZISKAVA IN PREDSTAVITEV IZRAČUNAVANJA KRMNIH OBROKOV ZA ŠPORTNE KONJE. CELOTEN ČLANEK JE DOSEGLJIV NA SPODNJI POVEZAVI MEDNARODNE REVIJE JOURNAL OF ANIMAL AND FEED SCIENCES

ČLANEK 

3. PRIŠENK, Jernej, PAŽEK, Karmen, ROZMAN, Črtomir, TURK, Jernej, BOREC, Andreja. Mathematical method for formulating animal feed rations. Lucræari ştiinţifice, Seria zootehnie, ISSN 1454-7368, 2013, vol. 59, 18, str. 72-76. [COBISS.SI-ID3515180

4. PRIŠENK, Jernej. Spremljanje srčnega utripa z neinvazivno metodo merjenja pri športnih konjih in razvoj linearnega modela za izračun krmnega obroka : diplomsko delo, (Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Bolonjske diplomske naloge). Maribor: [J. Prišenk], 2010. IX, 55 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=17388. [COBISS.SI-ID 3020076

5. JANŽEKOVIČ, Marjan, PRIŠENK, Jernej, MURŠEC, Bogomir, VINDIŠ, Peter, STAJNKO, Denis, ČUŠ, Franc. The Art equipment for measuring the horse's heart rate. Journal of achievements in materials and manufacturing engineering : JAMME, ISSN 1734-8412, 2010, letn. 41, št. 1-2, str. 180-186. [COBISS.SI-ID 3063852

6. JANŽEKOVIČ, Marjan, PRIŠENK, Jernej. Assessment of stress on horses through the salivary cortisol concentration. V: KATALINIĆ, Branko (ur.). DAAAM International scientific book 2017, (DAAAM International scientific book, ISSN 1726-9687). Vienna: DAAAM International Vienna. 2017, str. 55-62, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4380972

7.  JANŽEKOVIČ, Marjan, TURK, Jernej, GRGIĆ, Ivo, PRIŠENK, Jernej. Preliminary comparison results of different bedding materials for horses. V: KOVAČEV, Igor (ur.). Actual tasks on agricultural engineering : proceedings of the 45th International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 21st -24th February 2017 = Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede : zbornik radova 45. Međunarodnog simpozija iz područja mehanizacije poljoprivrede, Opatija, 21. - 24. veljače 2017, 45. International symposium on agricultural engineering, Opatija, 21st - 24th February 2017, (Actual tasks on agricultural engineering (Online), ISSN 1848-4425). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede. 2017, str. 333-338. [COBISS.SI-ID 4293676

8. PRIŠENK, Jernej (intervjuvanec). Primerna oskrba športnih konjev : predvajano v oddaji O živalih in ljudeh na TV SLO 1, 25. november 2017http://4d.rtvslo.si/arhiv/o-zivalih-in-ljudeh/174504731. [COBISS.SI-ID 4383276

9. PRIŠENK, Jernej, PAŽEK, Karmen. Razvoj linearnega modela za izračun krmnega obroka športno aktivnih konj. Revija o konjih : reja, šport, veterina, rekreacija, ISSN 1318-3109, 2011, letn. 19, št. 1, str. 50-51. [COBISS.SI-ID 3081516]

10. JANŽEKOVIČ, Marjan, PRIŠENK, Jernej. Spremljanje srčnega utripa konj z neinvazivno metodo merjenja : 1. del. Revija o konjih : reja, šport, veterina, rekreacija, ISSN 1318-3109, 2009, letn. 17, št. 11, str. 16-17. [COBISS.SI-ID 2871084]

11. JANŽEKOVIČ, Marjan, PRIŠENK, Jernej. Spremljanje srčnega utripa konj z neinvazivno metodo merjenja : 2. del. Revija o konjih : reja, šport, veterina, rekreacija, ISSN 1318-3109, 2009, letn. 17, št. 12, str. 14-15. [COBISS.SI-ID 2884396]