Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

REFERENCE IN MEDNARODNA ODMEVNOST

Spodaj zapisane reference so rezultat večletnega dela raziskovalne skupine. Rezultati so bili objavljeni v številnih mednarodnih publikacijah, ki potrjujejo izvirnost in doprinos raziskovalne ekipe k razvoju konjereje in konjeniškega športa.

1. PRIŠENK, Jernej, TURK, Jernej, ROZMAN, Črtomir, PAŽEK, Karmen, JANŽEKOVIČ, Marjan. Feasibility analysis of different bedding materials for horses. Journal of applied animal research, ISSN 0971-2119, 2018, vol. 46, iss. 1, str. 798-803.https://doi.org/10.1080/09712119.2017.1403919, doi: 10.1080/09712119.2017.1403919. [COBISS.SI-ID 4376364], [JCRSNIP

V TEM ČLANKU PREDSTAVLJAMO REZULTATE ANALIZE TEHNOLOŠKIH ZNAČILNOSTI IN EKONOMSKEGA VREDNOTENJA UPORABE RAZLIČNIH VRST NASTILJA PRI KONJIH. CELOTEN ČLANEK JE DOSEGLJIV NA SPODNJI POVEZAVI MEDNARODNE REVIJE JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH

ČLANEK

2. PRIŠENK, Jernej, PAŽEK, Karmen, ROZMAN, Črtomir, TURK, Jernej, JANŽEKOVIČ, Marjan, BOREC, Andreja. Application of weighted goal programming in the optimization of rations for sport horses. Journal of Animal and Feed Sciences, ISSN 1230-1388, 2013, vol. 22, no. 4, str. 335-341. [COBISS.SI-ID 3646508], [JCRSNIPWoS do 23. 7. 2017: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33, Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.67] 

IZVEDENA JE BILA RAZISKAVA IN PREDSTAVITEV IZRAČUNAVANJA KRMNIH OBROKOV ZA ŠPORTNE KONJE. CELOTEN ČLANEK JE DOSEGLJIV NA SPODNJI POVEZAVI MEDNARODNE REVIJE JOURNAL OF ANIMAL AND FEED SCIENCES

ČLANEK 

3. PRIŠENK, Jernej, PAŽEK, Karmen, ROZMAN, Črtomir, TURK, Jernej, BOREC, Andreja. Mathematical method for formulating animal feed rations. Lucræari ştiinţifice, Seria zootehnie, ISSN 1454-7368, 2013, vol. 59, 18, str. 72-76. [COBISS.SI-ID3515180

4. PRIŠENK, Jernej. Spremljanje srčnega utripa z neinvazivno metodo merjenja pri športnih konjih in razvoj linearnega modela za izračun krmnega obroka : diplomsko delo, (Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Bolonjske diplomske naloge). Maribor: [J. Prišenk], 2010. IX, 55 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=17388. [COBISS.SI-ID 3020076

5. JANŽEKOVIČ, Marjan, PRIŠENK, Jernej, MURŠEC, Bogomir, VINDIŠ, Peter, STAJNKO, Denis, ČUŠ, Franc. The Art equipment for measuring the horse's heart rate. Journal of achievements in materials and manufacturing engineering : JAMME, ISSN 1734-8412, 2010, letn. 41, št. 1-2, str. 180-186. [COBISS.SI-ID 3063852

6. JANŽEKOVIČ, Marjan, PRIŠENK, Jernej. Assessment of stress on horses through the salivary cortisol concentration. V: KATALINIĆ, Branko (ur.). DAAAM International scientific book 2017, (DAAAM International scientific book, ISSN 1726-9687). Vienna: DAAAM International Vienna. 2017, str. 55-62, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4380972

7.  JANŽEKOVIČ, Marjan, TURK, Jernej, GRGIĆ, Ivo, PRIŠENK, Jernej. Preliminary comparison results of different bedding materials for horses. V: KOVAČEV, Igor (ur.). Actual tasks on agricultural engineering : proceedings of the 45th International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 21st -24th February 2017 = Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede : zbornik radova 45. Međunarodnog simpozija iz područja mehanizacije poljoprivrede, Opatija, 21. - 24. veljače 2017, 45. International symposium on agricultural engineering, Opatija, 21st - 24th February 2017, (Actual tasks on agricultural engineering (Online), ISSN 1848-4425). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede. 2017, str. 333-338. [COBISS.SI-ID 4293676

8. PRIŠENK, Jernej (intervjuvanec). Primerna oskrba športnih konjev : predvajano v oddaji O živalih in ljudeh na TV SLO 1, 25. november 2017http://4d.rtvslo.si/arhiv/o-zivalih-in-ljudeh/174504731. [COBISS.SI-ID 4383276

9. PRIŠENK, Jernej, PAŽEK, Karmen. Razvoj linearnega modela za izračun krmnega obroka športno aktivnih konj. Revija o konjih : reja, šport, veterina, rekreacija, ISSN 1318-3109, 2011, letn. 19, št. 1, str. 50-51. [COBISS.SI-ID 3081516]

10. JANŽEKOVIČ, Marjan, PRIŠENK, Jernej. Spremljanje srčnega utripa konj z neinvazivno metodo merjenja : 1. del. Revija o konjih : reja, šport, veterina, rekreacija, ISSN 1318-3109, 2009, letn. 17, št. 11, str. 16-17. [COBISS.SI-ID 2871084]

11. JANŽEKOVIČ, Marjan, PRIŠENK, Jernej. Spremljanje srčnega utripa konj z neinvazivno metodo merjenja : 2. del. Revija o konjih : reja, šport, veterina, rekreacija, ISSN 1318-3109, 2009, letn. 17, št. 12, str. 14-15. [COBISS.SI-ID 2884396]

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand