Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  
Študij na FKBV

Študij na FKBV

Študijski programi

Visokošolski in univerzitetni študijski programi prve, druge in tretje stopnje...

More...
Botanični vrt

Botanični vrt

Univerze v Mariboru

Botanični vrt omogoča strokovna izobraževanja, predavanja, paktične prikaze, delavnice, raziskave in nudi strokovna vodenja odraslih in šolskih skupin. 

More...
Meranovo

Meranovo

Vinogradništvo in vinarstvo

Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Katedra za vinogradništvo in vinarstvo

More...

Že 10. po vrsti tradicionalne strokovne konference Aktualno na področju ekološkega kmetijstva 2019 se je na UM Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede udeležilo preko 250 udeležencev iz sektorja ekološko kmetijstvo – med njimi: ekološki kmetje, združenja ekoloških kmetov, skupine ekoloških pridelovalcev – kooperative, predstavniki iz predelovalne industrije, ki že imajo ali želijo širiti ponudbo slovenskih ekoloških živil, kmetijskih zadrug, lokalnih skupnosti, LAS, certifikacijskih organov, kmetijskih svetovalnih služb in pod vodstvom ministrice dr. Aleksandre Pivec tudi predstavniki kabineta MKGP in Direktorata za kmetijstvo, Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja ter še nekaterih drugih skupin deležnikov. Posvet je bil tudi odlična priložnost za študente FKBV, ki se zanimajo za ekološko kmetijstvo, da se seznanijo s stanjem, trendi in novo zakonodajo.

slika

V okrogli mizi »Kako doseči zastavljene cilje v PRP z izboljšavami v verigah vrednosti, generično promocijo (EKOLOŠKO + LOKALNO = IDEALNO)  in vizija za novo programsko obdobje po 2020« so bila izpostavljena številna vprašanja glede prihodnjih usmeritev (prepoznavanje ekološke pridelave kot odgovor na številna razvojna vprašanja v slovenskem kmetijstvu, prednostna ekološka pridelava na VVO in drugih zaščitenih območjih, prednost pri zakupu kmetijskih zemljišč s strani ekoloških pridelovalcev, pomen promocije lokalne ekološke hrane v 2019, potreba po nadgradnji stroke in svetovanja, poslovnega organiziranja…)  in podana zaveza ministrice, da bo ekološko kmetijstvo pomembno vključeno tudi v SKP po 2020. Po njenih besedah »Ekološka pridelava ustreza pričakovanjem potrošnikov in ne škoduje okolju, zdravju ljudi in dobremu počutju živali« (več na http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/10261/). Predstavitev treh ekoloških kmetij z degustacijo je podprla Mreža za razvoj podeželja. Za ekološki Pohorski lonec je KZ Rače prispevala  ekološko vzrejeno govedino.

V popoldanskem sklopu »Turizem in ekološko kmetijstvo« je bil predstavljen pomen imenovanja  »Slovenija - Evropska regija gastronomije 2021« in možnosti vključitve ekoloških živil v gastronomijo (prednosti/ovire) ter podan prvi nabor prireditev do leta 2021. Burna razprava se je razvila v okrogli mizi ob seznanitvi ekoloških kmetij, ki imajo tudi registrirano dopolnilno dejavnost turizem na kmetiji, da so glede na nacionalno zakonodajo (Ur. l. 72/2018) zavezane za certificiranje ekoloških sestavin/jedi/obrokov, če se v komunikaciji z gosti sklicujejo na ekološko poreklo, saj del hrane za svoje goste lahko tudi dokupijo z drugih kmetij oz. trgovin, kar pa ni nujno preverjeno ekološkega porekla. Več kot 80% anketiranih v nedavni raziskavi UM (http://www.fkbv.um.si/index.php/raziskovalna-dejavnost-fkbv/projekti/60-vsebina/3840-eko-gastro-ekoloska-hrana-v-gastronomiji-stanje-potencial-in-koncept-model-za-dobavo-lokalnih-ekoloskih-pridelkov-oz-zivil-v4-1514)   je prepričanih, da je vse, kar jim ponudi tak tip turistične kmetije, ekološkega porekla. Udeležencem so arheologi predstavili idejo za kreiranje ekološkega »paleo« menuja v gostinski ponudbi in ponudili možnost sodelovanja z zainteresiranimi ekološkimi kmetijami v okviru Interreg projekta PaleoDiversiStryia (več na http://www.si-at.eu/si2/palaeodiversistyria/). Prezentacije predavateljev so dostopne na spletu Katedre za ekološko kmetovanje, poljščine, vrtnine in okrasne rastline.  

Zapis pripravila:

Prof. dr. Martina Bavec, vodja organizacijskega odbora konference

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand