Že 10. jubilejno po vrstnem redu strokovno srečanje za področje ekološkega kmetijstva bo 25.1.2019 na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede UM (Pivola 10, Hoče pri Mariboru) med 9. in 17. uro.

Okvirni program predavanj oz. predstavitev:

- Novosti iz zakonodaje (nacionalne in EU)

- Generična promocija ekoloških živil in pridelkov v letu 2019

- Ekološka živila in napitki v okviru projekta Slovenija – evropska gastronomska destinacija 2021

- Ekološka živila/hrana na ekoloških kmetijah z dopolnilno dejavnostjo turizem

- Izboljšanja v verigah vrednosti - ekološko meso in mleko

- Neskladja na ekoloških kmetijah, v predelavi in pri trženju zaznana s strani različnih kontrolnih in inšpekcijskih organov (CO, AKTRP, MKGP, UVHVVR)

- Predlogi za novo SKP na podlagi raziskav s področja ekološkega kmetijstva

in okrogla miza na tematiko: Ekološko kmetijstvo ob zaključku tega programskega obdobja – kako doseči zastavljene cilje v PRP in vizija za novo programsko obdobje po 2020

Podrobnejši program z imeni predavateljev in več informacij o prijavi bo objavljen od 10.1.2019

Srečanje je namenjeno več ciljnim skupinam - ekološki kmetje in njihova združenja, predelovalni obrati in distributerji ekoloških živil, strokovne službe iz kmetijske svetovalne službe, inšpektorji za kmetijstvo in kakovost kmetijskih proizvodov, certifikacijski organi, kontrolorji ekološkega kmetijstva, uslužbenci AKTRP in MKGP zadolženi za področje ekološkega kmetijstva, pedagoški delavci kmetijskih šol, predstavniki LAS, regijskih razvojnih agencij, lokalnih skupnosti, ki podpirajo ekološko kmetijstvo, mediji in drugi zainteresirani za tematiko ekološkega kmetijstva.

 

Za organizacijski odbor:

Prof. dr. Martina Bavec